PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke

pályázatot hirdet a 

Természettudományi Kutatóközpont

gazdasági vezetői munkakör ellátására

A gazdasági vezető feladata:

  • a kutatóhely költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása;
  • a kutatóhely működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése;
  • a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása;
  • a gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére;
  • pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése;
  • együttműködés a főigazgatóval és az intézeti igazgatókkal a kutatóhely szakmai céljainak jogszerű és gazdaságilag hatékony megvalósítása érdekében;
  • az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése;
  • a kutatóhely által használt ingatlan üzemeltetésével összefüggő feladatok elvégzése;
  • a kutatóhely gazdasági szervezetének a vonatkozó jogszabályok szerinti irányítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 26.

Részletek: