Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 382 6801
Intézet: Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Csoport: Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport
Iroda: D4.09A
Beosztás: intézet igazgató

Önéletrajz

Tanulmányok

 • 1977-1981       Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, Villamos mérnök
 • 1980-1985       Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapest, Pszichológus
 • 1990‑1993       Helsinki Egyetem, Helsinki, PhD, Pszichológia

Tudományos fokozatok, címek, habilitáció

 • 1993                 PhD, Helsinki Egyetem, Pszichológia
 • 1995                 Kandidátus, Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológia
 • 1996                 Habilitált Docens, Helsinki Egyetem, Pszichológia
 • 2005                 Akadémiai Doktor, MTA, Pszichológia
 • 2008                 Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia

Kutatói, oktatói és vezetői beosztások

 • 1981-1984       Tudományos gyakornok, MTA Pszichológiai Intézete, Budapest
 • 1984-1987       Tudományos segédmunkatárs, MTA Pszichológiai Intézete, Budapest
 • 1987‑1988       Előadó, KLTE, Debrecen
 • 1987-1993       Tudományos munkatárs, MTA Pszichológiai Intézete, Budapest
 • 1993-2005       Tudományos főmunkatárs, MTA Pszichológiai Intézete, Budapest
 • 2000‑2012       Osztályvezető, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Általános lélektani osztály
 • 2001‑2007       Előadó, PPKE, Piliscsaba
 • 2003‑2004      “Leibniz” kutatóprofesszor, Lipcsei Egyetem
 • 2005-                Tudományos tanácsadó, MTA Pszichológiai Intézete/MTA TTK, Budapest
 • 2007-2008       Tudományos tanácsadó, Szegedi Tudományegyetem
 • 2008-2016       Egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
 • 2012-                Csoportvezető, MTA TTK, Budapest
 • 2017-                Igazgató, MTA TTK, Budapest

Ösztöndíjak, kitüntetések

 • 1982                Felsőoktatási tanulmányi érdemérem (Művelődésügyi Minisztérium)
 • 1987                A European Science Foundation kutatói ösztöndíjasa
 • 1989-2006      A Finn Tudományos Akadémia kutatói ösztöndíjasa
 • 1994                A Max Planck Intézet (München) kutatói ösztöndíjasa
 • 1995                Samuel Sutton Award for Distinguished Contribution to Human ERPs and Cognition (Samuel Sutton Alapítvány)
 • 2004                Kardos Lajos emlékérem (MTA Pszichológiai Kutatóintézet)
 • 2006                A Helsinki Collegium for Advanced Studies kutatói ösztöndíjasa
 • 2007                Az Institute for Adanced Studies (The Hebrew University of Jerusalem) kutatói ösztöndíjasa
 • 2015                Friedrich Péter díj (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
 • 2015                Kardos Lajos díj (Magyar Pszichológiai Társaság)

Kutatási támogatások

 • 1992‑1994     OTKA F004636: Elsődleges hallási emlékezet vizsgálata eseményfüggő agyi potenciálok módszerével
 • 1993‑1996     OTKA T006967: Modalitásközi és nyelvek közötti összehasonlító vizsgálatok: össze‑ nem‑illési és figyelmi folyamatok a percepcióban
 • 1997‑2000     OTKA T022681: Akusztikus figyelmi és emlékezeti folyamatok agyi lokalizációja elektromos (EEG) és mágneses (MEG) kiváltott válaszok és mágneses rezonancia (MRI) térképek felhasználásával
 • 2000‑2001     MÖB‑DAAD Magyar‑német kutatócserék 2000‑2001/53. project
 • 2001‑2004     OTKA T034112: Összetett hangkörnyezetek leképezése és észlelése
 • 2002‑2005     NKFP 1A/0008/2002: Figyelemzavar/hiperaktivitás és drogfüggés: genetikai és pszichológiai kockázati tényezők (társkutató)
 • 2002‑2005     Fogarty International Research Collaboration Award (FIRCA) R03 TW005886‑01: Preperceptual and perceptual organization of sound
 • 2005‑2008     Sixth Framework Programme, Information Society Technologies STREP project 013123: Emergent Cognition through Active Perception
 • 2005‑2008     OTKA T048383: Inger‑vezérelt és figyelmi integrációs folyamatok az észlelésben
 • 2006‑2007     MÖB‑DAAD Magyar‑német kutatócserék 2006‑2007/12. project
 • 2009-2012     Seventh Framework Programme, Information and Communication Technologies, Collaborative Project 231168: Acoustic Scene Analysis for Detecting Living Entities (SCANDLE)
 • 2012-2016     OTKA K101060: Újszülött csecsemők hangfeldolgozási képességei
 • 2012-2018     Magyar Tudományos Akadémia (“Lendület”): Ki beszél? Több beszélős hallási jelenetek neuro-kognitív és komputációs modellezése
 • 2013-2016     Erasmus Mundus Action 2 Partnership (nr. 2012-5538 / 001 – 001-EM): Auditory Cognitive Neuroscience – ACN
 • 2014-2017     Marie Curie Initial Training Network (nr. 604764): Cognitive Innovation –  CogNovo
 • 2016-2019     OTKA K115385: A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői
 • 2017-2018     Nemzeti Agykutatási Program KTIA_NPA_13 Infrastruktúra fejlesztési pályázat: Biológiai erősítő rendszer (KTIA_NAP_13-2-2017-0015)
 • 2017-2021     NKFI K124477: Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben (résztvevő)

Részvétel doktori képzésben

 • 2000-2002    Helsinki Egyetem Doctoral School in Humanities and Social Sciences: co-supervisor
 • 2005-             BME Pszichológiai Doktori Iskola: alapító tag
 • 2007-             BME Pszichológiai Doktori Iskola: törzstag, a doktori iskola tanácsának és a szak habilitációs bizottságának tagja
 • 2009-             SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola: témakiíró
 • 2011-2015    Tilburgi Egyetem , Doctoral School in Social and Behavioral Sciences: co-promoter
 • 2016-             PPKE Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola: témakiíró

Társaságokban és testületekben betöltött funkciók

 • 1996-2004    Az International Association for the Study of Attention and Performance (IASAP) tudományos tanácsadó testületének tagja
 • 2005-2015    A Pszichológia folyóirat szerkesztőségi tagja
 • 2009-             Az MTA Pszichológiai Bizottságának tagja
 • 2013-2016    Az OTKA/NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégium tagja
 • 2015-             Az MTA AKT Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottság tagja
 • 2015-             Az Academia Europaea tagja

Publikációs adatok (MTMT, 2018. augusztus 27.-i állapot alapján)

Tudományos közlemények száma (összes/folyóiratcikk):         209/168
Hivatkozások száma (összes/független):                                      10180/7424
Hirsch index:                                                                                      53
Összesített impakt faktor (SCI; utolsó 2 év az előző alapján):   508.366

További információk

Oktatási tevékenység

 • 1987‑1988     KLTE, Debrecen, Pszichológia szak (Általános pszichológia)
 • 2001‑2007     PPKE, Piliscsaba, Pszichológia szak (Észlelés)
 • 2003‑2004     Lipcsei Egyetem, Doktori iskola (Szenzoros emlékezet)
 • 2005-              BME, Pszichológiai Doktori Iskola (Hallási jelenetelemzés, Nyelvfejlődés csecsemőkorban)
 • 2007               Helsinki Egyetem, Doctoral School in Humanities and Social Sciences (Hallási emlékezet a kiváltott potenciálok tükrében)
 • 2007-2012     Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia szak (Észlelés, Kognitív idegtudomány)

Kutatási témák

Hallási észlelés; hangjelenetek szervezése; hallási láncra bontás; hallási szenzoros emlékezet; beszéd és zeneészlelés; hallási szabályosságok detekciója; automatikus, default és figyelmi feldolgozás; mindezek fejlődése csecsemőkorban

Néhány aktuális projekt

 • hangjelentek szerveződésének stabilitása
 • hallási tárgyak kialakulása
 • valós hallási jelenetek feldolgozása
 • prediktív kódolás a hallásban
 • hangsorok szabályosságainak detekciója
 • újszülött csecsemőknél hallási láncra bontás modellezése
 • több párhuzamos beszélő hangjának szétválasztása

Publikációs lista

Publikációs lista