Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 3826 567
Intézet: Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Csoport: Plazmakémiai Kutatócsoport
Iroda: NY1.010
Beosztás: professzor emeritus

Önéletrajz

DR. SZÉPVÖLGYI JÁNOS

kutató professor emeritus

MTA Természettudományi Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.| +36 20 3908583 |
szepvolgyi.janos@ttk.mta.hu

TANULMÁNYOK

 • Veszprémi Vegyipari Egyetem (1963-1968) Okleveles vegyészmérnök                                                                                  

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK ÉS CÍMEK

 • Műszaki doktor (Veszprémi Vegyipari Egyetem, 1972)
 • Kémiai tudomány kandidátusa (TMB, 1993)
 • PhD (Veszprémi Egyetem, 1995)
 • MTA (kémiai tudomány) doktora (MTA, 2001)
 • Habilitáció (BME, 2002)
 • Egyetemi magántanár (BME, 2004)
 • Egyetemi tanár (Pannon Egyetem, 2005)
 • Professor emeritus (Pannon Egyetem, 2015)
 • Kutató professor emeritus (MTA TTK, 2016)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

 • Népköztársasági ösztöndíj (1966 – 1968)
 • Kiváló Feltalálói Díj, Arany fokozat (1999)  
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2008)
 • Varga József Díj és Érem (2008)
 • Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért Díj (2008)
 • Gábor Dénes Díj (2010)
 • Hősies Helytállásért Érem (2011)
 • Jedlik Ányos Díj (2013)
 • Eötvös József Emlékkoszorú (2015)

OKTATÁSI TAPASZTALAT

 • József Attila Tudományegyetem, Szeged (1969) Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése
 • Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém (1970-1978) Vegyipari műveletek: szemináriumvezető, óraadó
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem, Közép-Európai Egyetem (graduális és posztgraduális képzés, 1992 óta folyamatosan) Fő– és speciálkollégiumok (környezeti kémia, vegyipari ökológia, korszerű műszaki kerámiák)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2008-2016) Vegyész- és Biomérnöki Kar Habilitációs és Doktori Bizottság tagja
 • Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar (2006-2016) Molekuláris és Nanotudományok Doktori Iskola törzstagja
 • Pannon Egyetem, Mérnöki Kar (2016-) Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola törzstagja

MUNKAHELYEK, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • József Attila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék (tud. segédmunkatárs, 1968-1970) Gyógyszer-intermedierek szintézise, analitikai kémia
 • MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet (tudományos munkatárs, 1970-1978) Gáz-folyadék reakciók, műszaki kémiai rendszerelmélet, klórmetallurgiai kutatások
 • Tatabányai Szénbányák, Távlati Kutatási Osztály (kutatómérnök, 1978-1980) Ásványi nyersanyagok komplex hasznosítása
 • MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium (tudományos főmunkatárs, 1980-1992, igazgató, 1993-1997) Klórmetallurgiai kutatások, másodlagos nyersanyagok komplex hasznosítása, plazmakémiai kutatások, korszerű műszaki kerámiák
 • MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium (tudományos tanácsadó, igazgató, 1998-2003) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások, korszerű műszaki kerámiák
 • MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (tudományos tanácsadó, igazgató, 2004-2011) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások, korszerű műszaki kerámiák
 • MTA Természettudományi Kutatóközpont (főigazgató, 2012); MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet (igazgató, 2012-2013); MTA Természettudományi Kutatóközpont (főigazgató-helyettes, 2013-2015); MTA Természettudományi Kutatóközpont (kutató professor emeritus, 2016-) Plazmakémiai és környezeti kémiai kutatások, anyagtudományi kutatások

KUTATÁSIRÁNYÍTÁS

 • Közel 70 ipari megbízásos K+F szerződés (témavezető) (1972 óta folyamatosan)
 • Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatá­sok. OKKFT program (szakmai vezető, 1980-1983)
 • Gyenge minőségű, másodlagos nyersanyagok, és alacsony fűtőértékű szenek komplex hasznosítása. UNIDO projekt (szakmai koordinátor, 1983-1986)
 • Nagy mennyiségben keletkező és egyéb ipari hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok hasznosítási technológiáinak kidolgozása. UNIDO projekt (szakmai koordinátor, 1986-1990)
 • Alapkutatások a nem-oxid bázisú korszerű műszaki kerámiák előállítása és tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer felderítésére. MTA-British Council projekt (vezető, 1991-1994)
 • Ultradiszperz kerámiaporok plazmatermikus szintézise alapfolyamatainak tanulmányozása. OTKA projekt (témavezető, 1991-1994)
 • Tulajdonságok és az előállítási módszerek közötti kapcsolatrendszer egyes részleteinek tisztázása a Si-O-N-C rendszerbe tartozó néhány korszerű kerámiánál. OTKA projekt (témavezető, 1995-1998)
 • Fokozottan veszélyes, poliklórozott szerves vegyületek hőbomlásának kutatása magas hőmérsékletű termikus plazmában. OTKA projekt (témavezető, 1999-2002)
 • Újszerű ívplazmás eljárás veszélyes hulladékok lebontására (WASTILE). EU-FP5 projekt (magyar témavezető, 2001-2004)
 • Vörösiszapok tárolás közbeni viselkedésének és hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. NKFP projekt (projektvezető, 2002-2004)
 • Veszélyes hulladékok plazmatechnológiás ártalmatlanításának hazai megalapozása. NKTH projekt (projektvezető, 2004-2006)
 • Nagydiszperzitású kerámiaporok és fullerén származékok szintézise termikus plazmákban. OTKA projekt (témavezető, 2004-2007)
 • Nanoszerkezetű kompozit gyógyszerformák kifejlesztése fehérjék terápiás hatékonyságának növelésére. GVOP projekt (témavezető, 2005-2007)
 • Magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyagok kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával. NKTH projekt (projektvezető, 2006-2010)
 • Nagy hozzáadott értékű termékek előállítása használt gumiabroncsok elgázosítási maradékaiból. EU-FP7 projekt (témavezető, 2009-2013)
 • Magyar-svéd haditechnikai K+F projekt 2. fázisa (projektvezető, 2012-2015)
 • Megújuló energiaforrások újszerű felhasználására és korszerű energiatárolási eszközök fejlesztésére alkalmas innovatív eljárások tudományos megalapozása. KTIA-AIK projekt (projektvezető, 2013-2016)
 • Magas hőmérsékleten radarsugárzást elnyelő anyagok kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával (HT-RAM 2) (projektvezető, 2014-2019)
 • BIONANO – Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében (GINOP-2.3.2-15-2016-00017) (alprojekt vezető, 2016-2020)

KÖZLEMÉNYEK

 • 170 tudományos folyóiratcikk, 4 könyv, 47 könyvrészlet
 • 38 magyar szabadalom (ezekből 18 külföldi bejelentés is)
 • 310 hazai és nemzetközi tudományos előadás
 • Közlemények jegyzéke: https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

IDÉZETTSÉG

 • 1093 független idézet
 • 21 Hirsch index

NYELVTUDÁS

 • Magyar – anyanyelv
 • Angol, orosz, német – jó beszéd-, olvasási és írási készségek

TAGSÁGOK

 • Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (tag, 1994-2012)
 • American Chemical Society (tag, 2000-)
 • American Institute of Chemical Engineering (tag, 1999-)
 • Euromérnök (FEANI, 2002)
 • Európai Kerámia Társaság (ECERS) Tanácsadó Testülete (tag, 2006-2016)
 • Magyar Akkreditációs Bizottság Műszaki Tudományok Szakbizottság (tag, 2010-2017)
 • Magyar Kémikusok Egyesülete (tag, 1976-)
 • MTA Anyagtudományi és Szilikátkémiai Munkabizottság (tag, 1999-)
 • MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság (állandó meghívott, 2001-2006)
 • MTA elnökség (tag, 2012)
 • MTA Kémiai Tudományok Osztálya (közgyűlési doktorképviselő, 2001-2006)
 • MTA Kémiai Tudományok Osztálya (tanácskozó tag, 1994-2016)
 • MTA Kémiai Tudományok Osztálya Doktori Tudományos Bizottság (tag, 2007-; titkár, 2010-2014)
 • MTA Környezeti Kémiai Bizottság (állandó meghívott, 1999-2011)
 • MTA köztestület (tag, 1994-)
 • MTA Matematikai és Természettudományi Kuratórium (tag, 1994-2000)
 • MTA Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság (elnök, 2006-2014)
 • MTA Műszaki Tudományok Osztálya Metallurgiai Bizottság (tag, 1994-2015)
 • MTA Szilikátkémiai Munkabizottság (tag, 1994-2001)
 • OTKA Kémia II. Zsüri (tag, 2010)
 • OTKA Műszerbizottság (tag, 2002-2005)
 • Szilikátipari Tudományos Egyesület (tag, 2001-; elnök, 2004-2013)
 • The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága (tag, 2000- )

Publikációs lista

Publikációs lista