Elérhetőségek

Telefonszám: +36 1 382 6615
Intézet: Agyi Képalkotó Központ
Csoport: Neurokognitiv Fejlődés Kutatócsoport
Iroda: D2.06A
Beosztás: tudományos munkatárs

Önéletrajz

Tanulmányok
2009-2012: PhD (Fokozatszerzés éve: 2014)
Disszertáció: Event-related brain potential correlates of atypical executive functions
ELTE Pedagogikum Központ Pszichológiai Doktori Iskola, Kognitív pszichológiai program

2004-2010: történelem szakos bölcsész, történelem szakos tanár
ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem szak

2004-2009: pszichológus, pszichológia szakos tanár
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, pszichológia szak (Kísérleti és kognitív pszichológia
program, Társadalmi kérdések pszichológiája program)

1998-2004: Érettségi
ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest

Munkahelyek
2015-től: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport (tudományos munkatárs)
2014-2015: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport (tudományos segédmunkatárs)
2012-2014: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport (tudományos segédmunkatárs)

Társasági tagságok
ESCAN, European Society for Cognitive and Affective Neurosciences tagja 2011 óta
MPT, Magyar Pszichológiai Társaság tagja 2006 óta
MPT Tesztbizottságának tagja 2012 óta

Kitüntetések, ösztöndíjak
Köztársasági ösztöndíj: 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévekben
XXIX. OTDK Pszichológiai Alszekció, I. díj (2009)

Nyelvismeret
Angol C, felsőfok
Francia C, középfok

Oktatási tevékenység

ELTE PPK pszichológia BA
Statisztika gyakorlat, Kísérleti/általános pszichológia módszertan, Kognitív pszichológia gyakorlat, Általános pszichológia műhelymunka

KRE BTK pszichológia BA
Pszichológiai statisztika gyakorlat

továbbá: PhD témavezetés (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)

Kutatási témák

A kognitív kontroll (figyelmi és végrehajtó funkciók), viselkedésadaptáció és döntéshozatal neurokognitív korrelátumai.

Az implicit/explicit szekvenciatanulás és statisztikai tanulás viselkedéses, elektrofiziológiai és agyi képalkotó vizsgálata.

A szóhangsúly feldolgozásnak agyi háttere anyanyelvi beszélőknél és idegen nyelv tanulásakor.

Kutatási tevékenység

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2019-): A procedurális tanulás neurokognitív vizsgálata szekvenciális döntéshozatalban.

Nemzeti Agykutatási Program 2.0 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 (2018-): Towards a neurocognitive model of rewiring automatic behaviors. Posztdoktori kutató.

OTKA FK 124412 (2017-): Probabilisztikus szekvenciatanulás a döntéshozatalban: EKP és fMRI tanulmányok. Vezető kutató.

MTA Posztdoktori Kutatói Program (2015-2017): Az agyi végrehajtó rendszer komplex idegtudományi vizsgálata. Posztdoktori kutató.

KTIA NAP 13-2-2015-0002 (2015-2017): Cooperative and competitive neurocognitive networks underlying habit formation and habit change. Posztdoktori kutató.

KTIA_AIK_12-1-2013-0037 (2013-2015): Virtuális téri neurokognitív kutatóműhely létrehozása a jövő immerzív médiatechnológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez. Résztvevő kutató.

OTKA NK 101087 (2012-2016): KULCSINGEREK ÉS SZABÁLYOK – A szavak akusztikus és vizuális feldolgozásának neurokognitív vizsgálata. Résztvevő kutató.

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 (2012): Figyelem, motiváció, magatartásszabályozás. ELTE Illyés Sándor Szakkollégium. Új paradigmák kidolgozása, hallgatók mentorálása, kísérletvezetés.

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR/-2010-0003 (2010-2012): Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE (kutatóegyetemi projekt). ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék. ADHD-val és impulzivitással kapcsolatos elektrofiziológiai kísérlet lebonyolítása.

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport (2009-2012). Részvétel kutatásokban.

A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai: naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai. Autizmus Alapítvány (2007-2008). Részvétel a neuropszichológiai vizsgálati protokoll megtervezésében, kísérletvezetés klinikai mintán.

Egyéb szakmai tevékenység
Peer review magyar (Pszichológia, Alkalmazott Pszichológia, Magyar Pszichológiai Szemle) és nemzetközi (Biological Psychology, Acta Psychologica, Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, Research in Developmental Disabilities, Journal of the Experimental Analysis of Behavior, Behavioral and Brain Functions) folyóiratokban
PhD disszertációk bírálata és részvétel bizottságban
Szakdolgozatok és (O)TDK dolgozatok külső témavezetése
ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék MA záróvizsgáin külső bizottsági tag

Publikációs lista

Publikációs lista