Bemutatkozás, fő kutatási terület:

Jelátviteli komplexek: szerkezet, funkció és hatóanyag tervezés

Csoportunk a sejtek jelátviteli folyamatait kutatja. Környezeti stimulusok sejten belül hatásukat makromolekuláris komplexek révén fejtik ki. Munkánk során vizsgáljuk a jelátviteli komplexekben fontos szabályzó szereppel bíró kinázok fehérje-fehérje kölcsönhatásait, melyek révén működésük  biológiai értelmet nyer egy jelátviteli hálózat, illetve organizmus szintjén. Célunk olyan jelátviteli komplexek részletes megismerése, melyeknek nagy jelentősége van a rákos és gyulladásos betegségek kialakulásában. Munkánk során in vitro módszereket (három-dimenziós szerkezetmegoldás, fehérje-fehérje kölcsönhatás illetve kináz aktivitás vizsgálatára alkalmas technikák), sejtes alapú esszéket (FRET, BRET, fragmens komplementáció) és rendszer biológiai, nagyléptékű kísérletes módszereket használunk (fág bemutatás, kettős hibrid és proteomika).

 A sejtnövekedés egyik irányító központjának szerkezete. Az ábra az ERK2-RSK1 fehérje kinázok (narancs és szürke) kölcsönhatásának molekuláris felvételét mutatja. A sárga színnel jelzett fehérjeszakasz egy molekuláris kapcsoló elvén működik, a narancssárga fehérje ezt a részt módosítja, ezáltal a szürkét aktív állapotba löki, s ez végül sejtosztódást indít be. Fenti három-dimenziós, atomi felbontású térkép segítségével olyan hatóanyagot tervezhetünk, ami a kapcsolót folyamatosan „kikapcsolt” állapotban tarja, s így rákos folyamatok ellenében képes hatni.

Biológiai eszköz tervezés fehérje kinázok aktivitásának vizsgálatára in vivo. Jelátviteli fehérjék aktivitását legtöbbször természetes környezetükből kiragadva in vitro vizsgálják. Célunk, hogy fehérje kinázok aktivitásáról in vivo körülmények között is jelenteni képes próbákat fejlesszünk.

Jelátviteli kölcsönhatások gátlására alkalmas vegyületek fejlesztése
A jelenlegi hatóanyag tervezési stratégiák a jelátvitelt – például rákos és gyulladásos betegségekben – fehérje kinázok aktivitásának közvetlen gátlásán keresztül próbálják meg befolyásolni. A kinázok fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlására épülő stratégiák viszont sokkal specifikusabb inhibitorok előállítását tennék lehetővé. Célunk olyan kis-molekulás vegyületek előállítása, melyek a klasszikus, enzim aktivitást gátló vegyületeknél lényegesen specifikusabb módon képesek jelátviteli átmeneteket befolyásolni, például kinázok interakciós partnereikkel való kölcsönhatásainak gátlása révén.

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10013627

5 legfontosabb publikáció (2012-2017):

Garai Á, Zeke A, Gógl G, Töro I, Fördos F, Blankenburg H, Bárkai T, Varga J, Alexa A, Emig D, Albrecht M, Reményi A (2012) Specificity of linear motifs that bind to a common mitogen-activated protein kinase docking groove. SCIENCE SIGNALING 5: ra74

Glatz G, Gogl G, Alexa A, Reményi A (2013) Structural Mechanism for the Specific Assembly and Activation of the Extracellular Signal Regulated Kinase 5 (ERK5) Module. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 288, 8596-8609

Gógl G, Schneider KD, Yeh BJ, Alam N, Nguyen AN, Moses AM, Hetényi C, Reményi A*, Weiss EL* (2015) The structure of an NDR/LATS kinase – mob complex reveals a novel kinase-coactivator system and substrate docking mechanism. PLOS BIOLOGY 13, e1002146

Alexa A, Gogl G, Glatz G, Garai A, Zeke A, Varga J, Dudas E, Jeszenoi N, Bodor A, Hetenyi C, Reményi A (2015) Structural assembly of the signaling competent ERK2-RSK1 heterodimeric protein kinase complex. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 112, 2711-2716

Zeke A, Bastys T, Alexa A, Garai A, Meszaros B, Kirsch K, Dosztanyi Z, Kalinina OV, Reményi A (2015) Systematic discovery of linear binding motifs targeting an ancient protein interaction surface on MAP kinases. MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 11, 837

Nemzetközi együttműködések:

Eric L. Weiss – Northwestern University, USA

Marie Bogoyevitch – University of Melbourne, Ausztrália

Krishna Rajalingam – Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Németország

EU-OPENSCREEN: http://www.eu-openscreen.eu/

Vezető

Reményi Attila

Munkatársak