Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának honlapján.

Az Akadémia kutatóintézet-hálózata a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtőjévé. Magyarország egyetlen főhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevő, jelentős eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK), Alapító okiratának értelmében – multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez az enzimológia, a szerves kémia, a, a kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyag- és környezetkémia terén.

A kutatóközpont négy intézetében, így az Anyag és Környezetkémiai Intézetben, az Enzimológiai Intézetben, a Kognitív Idegtudományi  és  Pszichológiai Intézetben, és a Szerves Kémiai Intézetben művelt tudományágak alapvetően három, önálló entitásként értelmezhető rendszer az ember, az anyag és a környezet dimenziójában helyezhetők el. E rendszerek kölcsönhatása definiálja azokat a szélesebb értelemben vett tudományterületeket, amelyek kapcsolódnak az MTA TTK tudományos küldetéséhez.

A természettudományos kutatások nemzetközi trendjeit, a társadalmi elvárásokat, az MTA TTK intézeteiben jelenleg folytatott kutatások irányát és eredményeit, valamint az MTA kutatóintézeti hálózatában folytatott, e területekre eső kutatásokat is figyelembe véve az MTA TTK tudományos küldetését az egészségtudományi, valamint az anyag- és környezettudományi kutatásokban valósítja meg. E fókuszterületeknek közös sajátosságuk, hogy csak a komplex, multidiszciplináris megközelítéssel művelhetők. Így az MTA TTK hatékonyan tudja kihasználni a szervezet és a kutatási infrastruktúra előnyeit az MTA TTK új épületében.

Az egészségtudományi kutatások fókuszterületei és a TTK által biztosított multidiszciplináris környezet ideális feltételeket teremtenek a kutatóközpont intézeteiben folytatott

  • biológiai (biofizika, biokémia, bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia, fiziológiás és patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezése)
  • kémiai (heterociklusos vegyületek, szénhidrátok, polimerek, valamint új szintézismódszerek kidolgozása),
  • farmakológiai és gyógyszerbiztonsági (a gyógyszerhatások molekuláris szintű alapjainak vizsgálata, kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozására)
  • valamint kognitív idegtudományi és pszichológiai (társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia)

kutatások számára.

Az anyag- és környezettudományi kutatások területén a TTK

  • az anyag- és környezetkémiára (funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek előállítás és tulajdonságainak vizsgálata, továbbá környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztése),
  • az anyagtudományra (funkcionális anyagok és nanoszerkezetek létrehozása, valamint fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata)

fókuszál. A komplex funkcionális és szerkezeti anyagokat, a nanométeres mérettartományba eső szerkezeteket, valamint belőlük épített integrált mikro- és nanorendszereket és mikrotechnológiai eszközöket már jelenleg is széles körben felhasználják, és e lehetőségeket a TTK-ban folytatott alap- és alkalmazott kutatások tovább bővítik. A kutatóközpontban fejlesztett szenzorikai és bionikai alkalmazások fontos kapcsolatot jelentenek az egészségtudományi kutatások fókuszterületeivel. Kiemelt jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások, amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb szerepet kapnak a fenntartható gazdasági folyamatokban.

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont küldetését az Európai Unióban, ezen belül Magyarországon tölti be, ahol közpénzből finanszírozott professzionális kutatóközpontként kívánja ellátni tudományos, technikai, technológiai, oktatási, ismeretterjesztési és társadalmi feladatait. Annak érdekében, hogy e céloknak meg tudjunk felelni, minden felelősen gondolkodó állampolgárunk véleménye segítséget jelenthet. Ilyen irányú visszajelzéseiket a foigazgato@ttk.mta.hu email címre várjuk.