Pályázat címe: ANYAGTUDOMÁNYI KIVÁLÓSÁGI MŰHELY: KÖRNYEZETBARÁT ELJÁRÁSOK FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIA- ÉS NYERSANYAGFORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS ENERGIATARTALMUK SZABÁLYOZOTT FELSZABADÍTÁSÁRA

Projektazonosító:

VEKOP-2.3.2-16-2017-00013

Pályázati kiírás:

VEKOP-2.3.2-16 Stratégiai K + F műhelyek kiválósága

A projekt időtartama:

2017.07.01. – 2021.06.30.

A támogatást elnyerő szervezet: konzorcium

MTA Természettudományi Kutatóközpont (konzorciumvezető)

Budapesti Műszaki Egyetem (konzorciumi tag)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (konzorciumi tag)

Résztvevő intézetek

A projekt támogatási intenzitása:  100%

A projekt támogatása: 787 316 998 Ft

Tartalmi összefoglaló

A projekt célja egy új anyagtudományi kiválósági központ létrehozása. Ehhez az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetében (MTA TTK AKI) kialakított tudásbázist kiegészítjük a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete (MTA TTK KPI), valamint a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) és az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete (ELTE TTK KI) kutatóinak kompetenciáival. Az MTA TTK AKI-ban a KTIA-12-1-2012-0014 sz. projekt végrehajtása során kialakítottunk egy olyan koherens kutatási szerkezetet, amely képes új anyagtudományi megoldások kidolgozására korunk két lényeges problémájának, a megújuló energiaforrások felhasználásának és azok környezeti kémiai hatásainak kezelésére. Az Intézetben kiépítettünk egy olyan műszerbázist, amely a projektben tervezett kiegészítéssel alkalmas lesz arra, hogy világszínvonalú kutatómunkát végezzünk új szerkezeti és funkcionális anyagok előállítási módszereinek kidolgozására, azok tulajdonságainak korszerű jellemzésére és új eljárások, eszközök létrehozására. A jelen projekt keretében e kutatóbázist kívánjuk megerősíteni, kihasználva, hogy a közvetlen szomszédságban levő két egyetemen nemzetközileg elismert szakértők dolgoznak azon szakterületeken, amelyek MTA TTK AKI-ban eddig hiányoztak – mint a fermentáció, speciális szén nanoszerkezetek előállítása, egyes korszerű elektrokémiai vizsgálati módszerek, komplex kémiai rendszerek modellezése. Célunk, hogy a lágymányosi BME-ELTE-MTA kampuszon a résztvevő intézmények kompetenciáinak szinergizmusa révén kialakuljon egy olyan anyagtudományi műhely, amely hatékonyan képes résztvenni

1) a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia feladatainak megoldásában,

2)  H2020-as projektekben,

3) külső hazai kutatócsoportokkal közös projektek kivitelezésében,

4) a hazai és nemzetközi ipari szervezetekkel közös projektekben és

5) a rendelkezésre álló korszerű műszerpark oktatási felhasználásában.

A kiválósági műhely összehangolt munkájában az MTA TTK AKI hét, a BME négy, az ELTE három és az MTA TTK KPI egy-egy kutatócsoportja vesz részt. A közös kutatásokat két olyan területre fókuszáljuk, amelyeken az így kialakuló műhely kutatóinak jól megalapozott szakmai múltja és világos jövőképe van. E két terület: 1. Biomassza eredetű nyersanyagok és energiaforrások új felhasználási lehetőségeinek kidolgozása; 2. Korszerű eszközök fejlesztése elektromos energia tárolására és felszabadítására.

Projektvezető:

Dr. Pajkossy Tamás tudományos tanácsadó

Koordinátor:

Dr. Lendvay György tudományos tanácsadó

Alprojektek:

1. alprojekt

Biomassza eredetű nyersanyagok és energiaforrások új felhasználási lehetőségeinek kidolgozása

Alprojektvezető: Valyon Jószef emeritus professzor

2. alprojekt

Korszerű eszközök fejlesztése elektromos energia tárolására és felszabadítására.

Alprojektvezető: Tompos András intézetigazgató

EREDMÉNYEK

1. Projektindító Tudományos Szimpózium

Időpont és helyszín: MTA TTK Nagy előadó, 2017. 09. 21. 10:00 – 16:00

Program letöltés

Program rövid bemutatása (előadás anyag)

2. Eszközbeszerzés

A közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Eredményükről a beszerzések lefolytatásának ütemében beszámolunk.

3. Főbb tudományos eredmények

Előkészítés alatt

4. Publikációk:

5. Sajtóközlemény a projekt indításáról:

MTA_TTK_VEKOP_sajtokozlemeny_20170919-1.pdf

További megjelenések:

MTA.hu: http://mta.hu/mta_hirei/a-jovo-hatekony-es-kornyezetbarat-anyag-es-energiaforrasait-kutathatja-az-mta-ket-intezete-es-ket-egyetem-altal-letrehozott-konzorcium-108043