A Magyar Pszichológiai Társaság Czigler Istvánnak Társasági Emlékérmet adományozott a kiemelkedő jelentőségű kutatói tevékenységéért, valamint a szakmai közéletben és a Társaságért végzett több évtizedes áldozatkész munkájáért.

A Társasági Emlékérem a Magyar Pszichológiai Társaság olyan tagjainak munkásságát ismeri el, akik példaadó életművükkel hozzájárultak a magyar pszichológia fejlődéséhez, megbecsüléséhez. Szakmai munkájukkal példát mutatnak a pszichológusok fiatal generációjának. A Társasági Emlékérmet a Társaság évente adományozza és a Társaság Tudományos Nagygyűlésén adja át.

Gratulálunk!