Kutatási témák

A csoport kutatóinak kutatási területei széleskörűen ölelik fel a szociálpszichológia és a kulturális pszichológia vizsgálódási területei, a kutatások több egymással egyenrangú fókuszba rendeződnek.

A csoport egyik kutatási fókusza a versengéskutatás. Ezen belül vizsgálja a versengés mentálhigiénés és szomatikus összefüggéseit, a versengés kulturális különbségeit.  Egy másik terület az állampolgáriság kutatása, amelyben jelenleg a társadalmi-politikai aktivitás meghatározóit és pedagógiai vonatkozásait vizsgálja fiatalok esetében kulturális összehasonlító vizsgálat keretében. A kulturális összehasonlító vizsgálatok a versengésen túl kiterjednek a külső megjelenés és az öltözködés munkahelyi versengésben és előmenetelben betöltött szerepének vizsgálatára, az én-konstrukciók kulturális meghatározottságára, a boldogság értelmezésének kulturális különbségeire.

A csoport egy másik kutatási területe a tehetségekkel kapcsolatos. A tehetség- és versengéskutatások találkozási pontján azt kutatja, hogy milyen szerepet töltenek be a versenyek a tehetségesek életében, milyen pszichés összetevői vannak a csúcsteljesítménynek.

A tehetségkutatások keretében az egyik téma a képességvizsgálatok és a képességfejlesztés  online megoldásainak vizsgálata, különleges helyzetű tehetségek ellátásának 21. századi eszközeinek kidolgozása, új technológiák bevezetése a különleges tanulók inkluzív ellátásában, különös tekintettel az idegen nyelv tanulásra. A kulturális összehasonlító vizsgálatokkal köti össze a tehetség témát az ADHD fogalma, azonosítása és kezelése a különböző kultúrákban.

 

Együttműködések

Oktatási Hivatal, TehetségKapu, TehetségTár
Budapesti Műszaki Egyetem Automatizálási Csoportja
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Mensa HunagrIQa
Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
Freie Universitet, Berlin, Németország
English-At-Work, Dresden, Németország
University of Duisburg, Essen, Németország
Synscenter Refsnæs, Hillerod , Dánia
University of Sussex, Anglia
University of York, Anglia
University of Maryland, USA
Ontario Institute oof Education, University of Toronto, Kanada
University of South Australia, Ausztrália
American University of Beirut, Libanon
Nanyang Institute of Technology, Singapore
University of Birmingham, UK
University of Wisconsin-Whitewater, USA

Pályázatok

2020-2024 Patterns of Competitive Behaviour in Development in a Developmental and Socio-cultural Approach: Interactions Between the Individual and Society. (NKFIH- OTKA-K 135963) Project leader: Márta Fülöp

2016-2019 Youth Activism, engagement and the development of new civic learning spaces. Leverhulme Foundation. Anglia.

2015-2019 The individual, situational and sociocultural determinants of psychologically and somatically healthy competition. OTKA (K-111 789) Projektvezető: Fülöp Márta

2014-2017 ISCH COST Action IS1210 2014-2017Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance

2013-2016 Öregedés a versengő társadalomban: a kockázatvállalást kísérő pszichofiziológiai folyamatok, OTKA (K 104332) pályázat. Projektvezető: Molnár Márk

Vezető

Fülöp Márta

Munkatársak