Kutatási témák

A csoport kutatásainak egyik területe a narratív pszichológiai megközelítés alkalmazása a személyes és szociális identitás konstrukciós folyamatainak, illetve az érzelmi információk és élmények feldolgozási folyamatainak feltárásához. Ezen a kutatási területen saját fejlesztésű automatikus szövegelemzés eljárásokat alkalmazunk, amelyek kutatási és oktatási célra szabadon felhasználhatók (lásd a storyanalysis.wixsite.com/storyanalysis honlapot).

A csoport kutatásainak további területei a magyarországi pszichoanalízis történetének kutatása elsődleges források tükrében, női alkotói életpályák pszichobiográfiai módszerekkel történő feltárása, a pszichológiai kutatások nemekkel kapcsolatos koncepcióinak elemzése, valamint a szexuális kisebbségek pszichológiai és társadalmi státuszának vizsgálata. Kutatásaink kiterjednek a pszichoanalízis II. világháború előtti napisajtóban megjelenő reprezentációjára is.

Pályázatok

Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon, vezető kutató: Borgos Anna (OTKA K 124192)

Narratív konstrukció mint a képesség alapú érzelmi intelligencia mutatója, vezető kutató: Pólya Tibor (OTKA K 124206)

Együttműködések

James Liu, Massey University, New Zealand

European Society for the History of the Human Sciences

Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola

Vezető

Pólya Tibor

Munkatársak