Kutatási témák

A kutatások egyik irányvonala a kognitív változások pszichofiziológiai vizsgálata az öregedés során. Az öregedés során jelentkező kognitív teljesítmény romlását gyakran a gátló kontroll deficitjével magyarázzák. Azonban a gátlás sem fiziológiai, sem pszichológiai értelemben nem egységes funkció. Jelenlegi kísérleteinkben elkülönítjük a gátlás különböző formáit: megjelenését a perceptuális integrációban, a válaszgátlásban, az emlékezeti folyamatokban és a kreatív teljesítményben. A kiváltott potenciál módszerével és pszichológiai tesztekkel vizsgáljuk, a gyengébb gátló kontroll jobb teljesítményhez vezethet-e bizonyos helyzetekben.

A csoport kutatásainak másik irányvonala a látás területén automatikusan kialakuló emlékezet sajátosságainak tanulmányozása. Eredményeink szerint az emlékezeti rendszer nem csupán elemi vizuális sajátságokat tárol, hanem érzékeny kategoriális jellemzőkre (pl. szimmetria, emóciók). Befolyásolják továbbá hosszú távú emlékezeti hatások (ismerősség) is. Fő vizsgálati módszerünk az eseményhez kötött agyi elektromos működések vizsgálata, ezen belül kiemelten a vizuális eltérési negativitás és az inger-specifikus adaptáció elemzése. Az utóbbi az emlékezeti rendszer felépülésével, az előbbi pedig olyan folyamatokkal áll kapcsolatban, melyek a környezet szabályosságaiból eredő előrejelzésekkel (predikciókkal) összeférhetetlen események feldolgozását mutatják. Foglalkozunk e működések időskori változásaival is.

Pályázatok

MTA PC2022 II-8/2022 A kognitív hanyatlás kompenzációja tréninggel poszt-covid betegeknél
OTKA K 132880 Kontextus és viselkedés: A teljesítmény serkentése időskorban
OTKA K 115457 Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok
OTKA K Vizuális emlékezet: szabályosságok regisztrációja, és a szabályokba nem illeszkedő események automatikus detekciója
OTKA K 119587 Automatikus és feladatfüggő információ-feldolgozás: változásdetekció feladathelyzetben

Együttműködések

ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Semmelweis Egyetem
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Vezető

Gaál Zsófia Anna

Munkatársak