Kutatási témák

A mindennapokban eltérő élethelyzetekkel találkozunk, melyekre a megfelelő válaszreakció kulcsfontosságú. Ezek közül néhány viselkedésforma örökletes, mások tapasztalati úton, érzékelésen alapuló tanulási folyamatok révén sajátíthatók el. Bár számos idegsejt-hálózatot ismerünk, mely az egyik és/vagy másik magatartásforma kialakításában részt vesz, azok pontos mechanizmusáról még keveset tudunk. Sőt, még kevesebb információnk van arról, hogy egy ’tudatos viselkedés (tanult)’ hogyan válhat ’ösztönössé (örökletes)’ és ezáltal kontrolálatlanná. Kutatócsoportunk elektrofiziológia, optogenetikai, farmakogenetikai, viselkedéskutatásbeli és anatómiai megközelítéseket felhasználva azt kutatja, hogy agyunk miként szabályozza az egyes viselkedésformák kialakulását.

Pályázatok

NAP, NAP-INFRA, NKFIH (FK, PD)

Együttműködések

Acsády László (MTA KOKI)

Berényi Antal (Szegedi Tudományegyetem)

Barthó Péter (MTA TTK KPI)

Ulbert István (MTA TTK KPI)

Málnási-Csizmadia András (ELTE TTK)

Ofer Yizhar (Weizmann Institute, Rehovot, Izrael)

Mario Penzo (NIH, Bethesda, USA)

Marco Diana (CNRS-UPMC, Párizs, Franciaország)

Buday László (TTK EI)

Hájos Norbert (KOKI)

Rózsa Balázs (MTA KOKI)

Vezető

Ulbert István (mb. csoportvezető)

Munkatársak