Az MTA TTK KPI gyászolja kedves volt kollégánkat, Dr. Bőhm Tamást. Dr. Bőhm Tamás 2009-ben csatlakozott a Hang- és Beszédészlelési Csoporthoz (korábban MTA Pszichológiai Kutatóintézet Általános Pszichológiai Osztály) tudományos segédmunkatársként. 2010-től, PhD disszertációját megvédve, tudományos munkatársként folytatta a hangforrások szétválasztásának empirikus kutatását és számítógépes modellezését. Ennek során, és még az után is, hogy 2013-ban a kutatást ipari fejlesztésre cserélte, mindannyian sok segítséget és kedvességet kaptunk tőle. Nagyon fiatalon érte a halál. Temetése augusztus 15-én, 10.00 órakor lesz a Fiumei úti temetőben. Szomorú szívvel búcsúzunk tőle.