Az MTA Természettudományi kutatóközpont főigazgatója:

Dr. Pokol György

A főigazgató, mint a költségvetési szerv vezetője a kutatóközpont ügyeiben a vonatkozó jogszabályok és az irányító szerv rendelkezéseinek keretei között önállóan és egyéni felelősséggel dönt.

A főigazgató saját hatáskörben az alábbi jogköröket gyakorolja:

 • alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása;

 • kutatóközpont általános és teljes képviselete;

 • a kutatóközpont alapító okiratában és a jelen szabályzatban foglalt feladatok szerinti rendeltetésszerű működés megszervezése és irányítása;

 • a kutatóközpont hazai és külföldi képviselete;

 • a Magyar Tudományos Akadémia testületéivel való kapcsolattartás;

 • a kutatóközpont tudományos és gazdasági koncepciói, tervei, továbbá beszámolói elkészítésének koordinálása és jóváhagyása;

 • a kutatóközpont működéséhez szükséges gazdasági feltételek biztosítása a gazdasági-pénzügyi lehetőségek szerint;

 • a kutatóközpont szakmai, gazdasági és általános tevékenységének folyamatos ellenőrzése és a szükséges szabályozások, illetve intézkedések megtétele;

 • az illetékes vezetők, valamint bizottságok és testületek munkájának irányítása és felügyelete, továbbá szükség szerinti tájékoztatása;

 • a kutatóközpont intézetei és a központi szervezeti egységek működésének összehangolása,

 • döntés a kutatóközpont által használt (tulajdonolt) vagyon vonatkozásában.

A főigazgató irányítási jogköre kiterjed a kutatóközpont működésének egészére. Ennek gyakorlására a főigazgató egyedi rendelkezéseket, utasításokat adhat ki. Utasítások kiadására akkor kerül sor, ha azt jogszabály, irányító szervi rendelkezés előírja, illetve kutatóközponti érdekből a főigazgató azt szükségesnek ítéli.