Contacts

Phone: +36 1 382 6811
Institute: Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology
Group: Narrative and Historical Psychology Research Group
Office: D4.05B

Curriculum vitae

Studies

 • 2013–2015: Counseling Psychologist postgraduate training, Eötvös Loránd University, Budapest
 • 2005: Receiving a PhD degree (summa cum laude), University of Pécs.
 • 1999–2002: PhD-student, University of Pécs, Theoretical Psychoanalysis Doctoral Program
 • 1998–1999: MA, Central European University, Program on Gender and Culture
 • 1992–1998: MA, Department of Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest
 • 1995–1997: Cultural anthropology department; Historical anthropology program, Eötvös Loránd University

Workplaces

 • 2019– Senior Research Fellow, HAS Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Narrative and Historical Psychology Research Group
 • 2007– Research Fellow, HAS Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Social and Cultural Psychology Group
 • 2005–2006: Research Fellow, Institute of Psychology, University of Pécs
 • 2003–2005: Assistant Researcher, HAS Institute of Psychology, Department of Societal Psychology
 • 1999: Psychologist, Budapest Career Counseling Institute

Work in editorial boards

 • 2020 – Journal of the History of Behavioral Sciences
 • 2011– Imágó Budapest (continuation of Thalassa), 2015– editor in chief
 • 1999–2010 Thalassa (a journal in the theory and history of psychoanalysis)
 • 2012–2014: Journal of Lesbian Studies
 • 2000–2009: Café Bábel (thematic social science periodical)

Membership in scholarly societies

Hungarian Psychological Association; Hungarian Imago Association (president from 2015); European Society for the History of Human Sciences (secretary from 2016).

Scholarships and grants

 • 2015: National Cultural Fund writing grant
 • May 2014: Collegium Hungaricum, Vienna
 • June 2012: Marion Dönhoff Stiftung, Berlin
 • 2011: Junior Fellowship, Collegium Budapest
 • 2009–2011: János Bolyai scholarship
 • March-June 2009: ÖAD: Austrian State Scholarship, Vienna
 • 2006–2007: Zoltán Magyary post-doctoral scholarship
 • 2005–2006: Post-doctoral scholarship of the Ministry of Education
 • 2003: Soros Foundation research scholarship
 • 2001–2002: Young researcher fellowship, Research Institute for Psychology, Hungarian Academy of Sciences
 • 2000: Sasakawa Young Leaders Fellowship

Educational activity

2008– Visiting lecturer, University of Pécs, Theoretical Psychoanalysis Doctoral Program.
Course: Femininity, sexuality, and hysteria: classical and recent psychoanalytical readings

2017–2018: Gender Studies MA, Eötvös Loránd University
Course: Gender in Hungarian literature – roles, authors, and texts

2016–  Counseling Psychologist post-gradual professional training, Eötvös Loránd University.
Course: LGBT clients, couples, and families

2011–2014: Visiting lecturer, Károli Gáspár University, Social Psychology and Intercultural Department.
Courses:
Social Psychology 1, 2, 3 seminars for BA and correspondent students.
Psychology and Gender (Erasmus-course in English)
Thesis-consultation

Research topics

Fields of research: The scientific and social history of Hungarian psychoanalysis; Psychobiographics studies of Hungarian women intellectuals; The social, historical and psychological status of sexual minorities.

 • 2018– “Social inequalities and prejudices in the light of psy-sciences in Hungary.” National Scientific Research Fund. Principal investigator: Anna Borgos
 • 2014–2017: “Psy-knowledges as social discourses – human sciences in the context of power relations.” National Scientific Research Fund. Principal investigator: Anna Borgos. Organizing the international conference “Psycho-Politics. The Sections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences”.
  http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=4&azonosito=165
 • 2008–2013: “Psychoanalysis as a paradigm of humanities – historical and theoretical investigations.” National Scientific Research Fund. Principal investigator: Ferenc Erős.
 • 2009–2011: The curing relationship and its relation with gender. Principal investigator: Márta Csabai.
 • 2008–2011: Literary and women’s roles in journal Nyugat.
 • 2003–2005: Exploration of the life-course of Ferenc Mérei, a renowned Hungarian psychologist, and co-edition of the volume working up his oeuvre.
 • 2003–2005: “Social factors influencing the changes of psychosomatic diagnoses.” National Scientific Research Fund research. Principal investigator: Márta Csabai. Co-organizing the conference: “Symptoms and stories. The social and artistic interpretations of somatization.”
 • 2000–2002: “The role of bodily representation in the construction of identity.” National Scientific Research Fund. Principal investigator: Ferenc Erős.

Most important publications

https://mtapi.academia.edu/AnnaBorgos

Books:

 • Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. [Portraits of the Other: Women Intellectuals and Intellectual Partnerships in the Early 20th Century]. Noran, Budapest, 2007.
 • Anna Borgos, Judit Szilágyi: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban. [Women Writers and Authoresses. Literary and Gender Roles in Journal Nyugat] Noran, Budapest, 2011.
 • Nemek között. Nőtörténet, szexualitástörténet. [Between the Sexes: Women’s History, Sexuality History] Noran Libro, Budapest, 2013.
 • Holnaplányok. Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában. [Girls of Tomorrow. Women in the Budapest School of Psychoanalysis] Noran Libro, Budapest, 2018.

Edited volumes:

 • Kosztolányiné Harmos Ilona: Burokban születtem. Memoár, novellák, portrék. [I Was Born with a Coal. Memoirs, Short Stories, and Portraits] Noran Kiadó, Budapest, 2003. (Edition, publishing, foreword, notes)
 • Előhívott önarcképek. Leszbikus nők önéletrajzi írásai. [Developed Self-Portraits. Lesbian Women’s Autobiographical Writings] Labrisz Leszbikus Egyesület, Budapest, 2003. (Edition, foreword, translations)
 • Anna Borgos, Ferenc Erős, György Litván (eds.): Mérei Élet – Mű. Tanulmányok. [Mérei Life – Work. Sudies on Ferenc Mérei.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006.
 •  “A te színed előtt”. Kaffka Margit szerelmei. [“Standing Before You”. The Loves of Margit Kaffka] Holnap Kiadó, Budapest, 2006. (Selection, edition, foreword)
 • Eltitkolt évek. Tizenhat leszbikus életút. [Secret Years. Sixteen Lesbian Lives] Labrisz Leszbikus Egyesület, Budapest, 2011. (Edition, foreword)
 • Journal of Lesbian Studies, 2011/3. Special issue: “Voicing Women from Eastern Europe”. (Co-edition and foreword with Judit Takács.)
 • Anna Borgos, Ferenc Erős, Júlia Gyimesi (eds.): Psychology and Politics. Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. CEU Press, Budapest, New York, 2019.

Studies in volumes:

 • Naiv testelméletek. A testtel kapcsolatos népszerű diskurzusok alakulása és jellemzői. [Naïve body-theories. The formation and characteristics of popular discourses on the body] In: M. Csabai, F. Erős (eds.): Test-beszédek. Köznapi és tudományos diskurzusok a testről [Body-Speeches. Lay and scientific discourses on the body]. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002. 21-45.
 • Márta Csabai, Anna Borgos, Anna Kende, Ferenc Erős: Discourses About the Body in a Changing Social Context. In: Aydan Gülerce et al. (eds.): Contemporary Theorizing in Psychology. Global Perspectives. Captus University Publications, 2005. 183-191.
 • “Egy mutatvány forgatókönyve”. Motívumok Mérei Ferenc pályájából és személyiségéből, nyilatkozatai és tanítványai tükrében” [“The script of a spectacle.” Motives of the career and personality of Ferenc Mérei, through his statements and disciples.] In: A. Borgos, F. Erős, Gy. Litván (eds.): Mérei Élet – Mű. Tanulmányok. [Mérei Life – Work. Sudies on Ferenc Mérei.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006. 11-34.
 • The image of woman in psychoanalysis in the Habsburg Monarchy. Theories, cultures, and patients. In: W. Heindl, E. Király, A. Millner (eds.): Frauenbilder, feministische Praxis und nationales Bewusstsein in Österreich-Ungarn 1867-1914. A. Francke Verlag, Tübingen, 2006. 71-85.
 • The boundaries of identity: Bisexuality in everyday and theoretical contexts. In: Roman Kuhar, Judit Takács (eds.): Beyond the Pink Curtain. Everyday Life of LGBT People in Eastern Europe. Peace Institute, Ljubljana, 2007. 169-183.
 • Woman as theory and theory-maker in the early years of psychoanalysis. In: Agatha Schwartz, Judit Szapor (eds.): Gender and Modernity in Central Europe: The Austro-Hungarian Monarchy and its Legacy. University of Ottawa Press, Ottawa, 2010. 153-168.
 • Sándor/Sarolta Vay – a conventional gender bender in fin-de-siècle Hungary. In: Steven Tötösy de Zepetnek, Louise O. Vasvári (eds.): Comparative Hungarian Cultural Studies. Purdue UP, West Lafayette, Indiana, 2011. 220-231.
 • Diskurzusok a kétanyás családokról: kutatások és közbeszédek. [Discourses on families with two mothers: studies and public speech] In: Judit Takács (ed.): Homofóbia Magyarországon. [Homophobia in Hungary] L’Harmattan, Budapest, 2011. 80-93.
 • A Woman Against the Current. The Life Paths of Edit Gyömrői. In: Maura Hametz, Andrea Pető, Judit Szapor (eds.): Tradition Unchained: Jewish Intellectual Women in Central Europe 1860-2000. The Edwin Mellen Press, New York, 2012. 293-326.
 • Madzsar Alice és a női testkultúra új útjai. / Alice Madzsar and the new trends in women’s body culture] In: Judit Csatlós (ed.): Elmozdulás. Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában. / Moving. Worker’s Culture and Life-Style Reform in the Madzsar School. PIM, Kassák Múzeum, Budapest, 2012. 18-46.
 • “… a mértéktelen beözönlésnek gátat vetni.” A zsidó és a női hallgatók létszámkorlátozásának retorikája a Bölcsészkaron. [“…to forestall the excessive inrush.” The rhetoric of the limitation of Jewish and women students] In: Teri Szűcs (ed.): Bevésett nevek. [Engraved names] ELTE BTK, Budapest, 2015. 110-129.
 • Pszichoanalitikus elméletek nőiségképe Freudtól a feminista pszichoanalízisig. [The image of women in psychoanalytic theories from Freud to feminist psychoanalysis] In: Mónika Kovács (ed.): Társadalmi nemek. Elméleti megközelítések és kutatási eredmények. [Gender studies: Theoretical approaches and research results] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017. 21-37.
 • Női életpályák a magyarországi pszichoanalízis-történetben. In: Bíró Annamária, Boka László (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. reciti, Partium Kiadó, Budapest, Nagyvárad, 2018. 241-260.
 • Alice Bálint in the cross-section of the personal, the professional, and the political. In: Anna Borgos, Ferenc Erős, Júlia Gyimesi (eds.): Psychology and Politics. Intersections of Science and Ideology in the History of Psy-Sciences. CEU Press, Budapest, New York, 2019. 53-77.
 • Nőtörténeti dokumentumok a pszichoanalízistörténetben. [Documents of women’s history in the history of psychoanalysis] In: Cs. Pléh, J. Mészáros, V. Csépe (eds.): A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. [Methods of writing the history of psychoanalysis and the history of Hungarian psychoanalysis] Gondolat, Budapest, 2019. 76-90.

Studies in journals:

 • Anna Kende, Anna Borgos, Márta Csabai, Ferenc Erős: Unsuccessful Bodies. Corporeality and Representation of the Other in Present-day Hungary. East Central Europe, 2003, 2. 21-38.
 • Énkonstrukció a Másikban: Alice B. Toklas önéletírásának színtere. [Self-construction in the Other: The scene of The Autobiography of Alice B. Toklas] Thalassa, 2003, 2-3. 183-191.
 • Katalin Szili, Anna Borgos: A laikus és tudományos diskurzusok párhuzamai és metszéspontjai: orvos-beteg kapcsolati és pszichoterápiás vonatkozások. [Parallels and intersections of lay and professional discourses: Considerations for the doctor-patient relationship and psychoterapy] Pszichológia, 2006, 4. 347-364.
 • Elhárító mechanizmusok. Pszichoanalízis és ideológia találkozásai Hajdu Lilly életútjának tükrében. Thalassa, 2009/1. 21-46.
 • Secret Years. Hungarian Lesbian Herstory 1950s–2000s. Aspasia, The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, 2015, 9: 87-112.
 • “A státuszom egy átlagember fejében nem is létezik.” A társanyák helyzete magyarországi szivárványcsaládokban. [“My status does not even exist in the mind of an average person.” The situation of co-mothers in Hungarian rainbow families] Imágó Budapest, 2015, 4(2): 1-16.
 • “A házaséletet férje mellett megszokta vagy legalábbis eltűri, de néha még élvezi is.” A leszbikusság képei a Kádár-korszak pszichiátriai irodalmában. [“She got used to, at least tolerates, but sometimes even enjoys wedlock.” Images of lesbians in the psychiatric literature of the Kádár-era] Korall, 66, 2016, 17(4): 73-99.
 • “… ez a kis Fixierung úgy látszik, már megmarad…” Bálint Alice és naplói. Lélekelemzés, 2017, 12(1): 11-34.
 • Women in the History of Hungarian Psychoanalysis. In: Mauro Antonelli (ed.): European Yearbook of the History of Psychology, vol. 3, 2017. 155-180.
 • Alice Bálint and her diaries: ‘… This little fixation seems to remain…’ Psychoanalysis and History, 2019, 21(1): 23-52.
 • Homosexuality in state-socialist Hungary: Representing women’s same-sex desire in the psychomedical literature. American Psychologist, 2019, 74(8): 925-939.

List of publications

List of publications