Általános kutatási terület

A korszerű daganatellenes terápia jelentős sikerei ellenére a kemoterápiával szemben fellépő rezisztencia (multidrog rezisztencia, MDR) továbbra is megoldásra váró klinikai kihívás. Számos rosszindulatú, valamint áttétet adó daganatos megbetegedés hatékony kezelése a terápia során rendszerint kialakuló MDR hatás miatt a mai napig nem megoldott. A rezisztens fenotípus gyakran társul az ABC-transzporterek családjába tartozó fehérjék emelkedett expressziójával. E család legismertebb képviselője az MDR1/Pgp (P-glikoprotein) membránfehérje, mely az ATP energiáját felhasználva megakadályozza a citosztatikus vegyületek sejten belüli felhalmozódását. A transzporter gátlásával az in vitro tenyésztett sejtek rezisztenciája áttörhető, ám a klinikai próbák tanúsága szerint ez a stratégia nem alkalmas a drog-rezisztens tumorok eliminálására. Kutatásunk radikálisan új megoldást vet fel: megfigyeltük, hogy a Pgp funkciója paradox módon fokozza az egyébként multidrog rezisztens sejtek érzékenységét. Megközelítésünk szerint ezért a P-glikoprotein, mely a klinikai drogrezisztencia univerzális markere, egyben a multidrog rezisztens tumorsejtek molekuláris targetje („Achilles-ina”) lehet.

Főbb kutatási témák

MDR-szelektív vegyületek felfedező kutatása

2010-12 között a csoport megkezdte az ún. MDR-szelektív vegyületek felfedező kutatását és fejlesztését. Elsőként sikerült olyan molekulákat azonosítanunk, melyek hatékonyan elpusztítják az egyébként rezisztens tumorsejteket. Kidolgoztunk egy, az MDR-szelektív vegyületek in vitro szűrésére alkalmas fluoreszcens esszét, melyhez sejtvonalakat hoztunk létre. A fluoreszcens MDR-szelektivitási esszé segítségével további MDR-szelektív vegyületeket azonosítottunk, ezekre farmakofór modellt illesztettünk. A TTK SZKI kutatócsoportjával közösen (Dr. Soós Tibor) célzott kémiai fejlesztést végeztünk. Felállítottuk a multidrog rezisztens tumorok vizsgálatára alkalmas in vivo esszéket.

Az ABCB6 fehérje biokémiai és sejtbiológiai jellemzése

Az általánosan elfogadott nézet szerint az ABCB6 fehérje a mitokondrium külső membránjában fejeződik ki. E feltételezést a mitokondriális fehérjékkel lévő nagyfokú szekvencia-hasonlóságon túl számos publikáció támasztotta alá, melyek döntően az ABCB6 fehérjét overexpresszáló sejteken végzett sejtfrakcionálási, illetve konfokális mikroszkópiás kísérletek eredményein alapultak. A fehérje sejten belüli elhelyezkedésével összhangban az ABCB6 transzporter feltételezett élettani szerepe a porfirin metabolitok mitokondriális importja, ezáltal az eritroid érés szabályozása volt. Kutatásaink eredménye szerint az ABCB6 valójában az endolizoszómális rendszer része, a mitokondriumban nem található meg. Kimutattuk, hogy az ABCB6 kifejeződik a vörösvérsejtekben és a retikulocitákban, valamint a retikulocitákban keletkező exoszómákban.

Az antimaláriás gyógyszerek és a növényvédő vegyszerekkel szemben kialakuló rezisztencia molekuláris alapjai

Kísérleteink az antimaláriás gyógyszerekkel szemben kialakuló rezisztenciát biztosító egyik gyakori mechanizmus, a pfmdr1 ABC transzporter jellemzésére irányultak. A nemzetközi kollaborációban folytatott kutatás célja új maláriaellenes gyógyszerek fejlesztése és a malária kezelésének optimalizálását segítő in vitro tesztek kifejlesztése.

Aktuális együttműködések

SZKI TTK MTA, Soós Tibor
EI TTK MTA, Tusnády Gábor
NCI NIH, Michael Gottesman
CNRS, Attilio DiPietro

Vezető

Szakács Gergely

Munkatársak