Általános kutatási terület

A legutóbbi évek kutatási eredményei azt bizonyítják, hogy az artériák kóros meszesedésében az ABCC6 gén által kódolt membrán transzporter fehérje működési zavarai fontos szerepet játszanak (ABCC6-függő meszesedés). Két Mendeli recesszív betegség kapcsolódik az ABCC6 génben előforduló mutációkhoz, a gén egyik alléljának hiánya pedig fokozott rizikót jelent a korai koszorúér betegségben (CAD). Céljaink között szerepel olyan farmakológiai beavatkozások kutatása állatmodellekben, amelyek a hibás funkciójú fehérje sejten belüli hibás lokalizációját “korrigálják”. Ezek a kutatások a klinikumban használható allél-specifikus terépia alapjait képezik.

Főbb kutatási témák

Komplex kutatási programot dolgoztunk ki, amely magába foglalja a gén expressziós szabályozásának és a regulációban szerepet játszó szignálutaknak a  felderítését, a betegséget okozó mutáns fehérjeformák funkcionális biokémiai és sejtbiológiai vizsgálatát, valamint az ABCC6 által transzportált metabolit azonosítását. Állatmodelleket dolgoztunk ki (egér és zebrahal) a mutáns fehérjék farmakológiai korrekciójára. További programjaink az ABC fehérjék általánosítható szerkezet-aktivitás jellegű összefüggéseinek a feltárására irányulnak.

Aktuális együttműködések

Nemzetközi

  • Department of Cell and Molecular Biology, University of Hawai’, USA (közös NIH pályázat)
  • Department of Deramatology, Th. Jefferson University,  Philadelphia, USA (közös NIH pályázat)
  • Department of General Pediatrics, Münster University Children’s Hospital, Münster, Germany
  • PXE International Alapítvány, Bethesda, USA

Hazai

Oktatási tevékenység

Váradi András akkreditált, SE Molekuláris biológiai módszerek PhD kurzus
Két PhD hallgató témavezető (ELTE Biológiai doktori iskola)
Egy MSc hallgató diplomamunka (ELTE)
Arányi Tamás akkreditált
Egy MSc hallgató diplomamunka (ELTE)

Vezető

Buday László

Munkatársak