PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet

a Természettudományi Kutatóközpontban
 tudományos titkár

munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Koordinálja a Kutatóközpont éves, középtávú és távlati tudományos koncepcióinak elkészítését,
  • közreműködik a Kutatóközpont tudományos jelentéseinek, tájékoztatóinak elkészítésében,
  • működteti és fejleszti a Kutatóközpont belső- és külső kommunikációját,
  • irányítja és koordinálja a kutatásszervezési és publikációs adattárral és tudományos adminisztrációval kapcsolatos feladatokat,
  • kapcsolatot tart a Titkárság Kutatóintézeti Főosztályával,
  • kapcsolatot tart az MTA Könyvtár és Információs Központtal, részt vesz folyóirat-beszerzésekben, általános könyvtári feladatokban és tudományos információs ügyekben,
  • vezeti a Kutatóközpont tudományos publikációinak és idézeteinek adatait
  • titkárként részt vesz a Kutatóközpont Igazgatótanács ülésein, és gondoskodik az Igazgatótanács üléseinek előkészítéséről, határozatainak és állásfoglalásainak írásba foglalásáról, elkészíti az emlékeztetőit

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

Részletek