PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Természettudományi Kutatóközpont

főigazgatója
Fiatal kutatói álláshelyet hirdet

az Anyag és Környezetkémiai Intézet, Szilárdtest Energiatárolók Kutatócsoport
„tudományos segédmunkatárs”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Téma: Szén/kén fizikai keverékek és kompozitok előállítása szuperkritikus CO2 közegben, Li-S akkumulátorokban történő felhasználáshoz
  • A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A kutatómunka keretében célunk egy kompozit katód anyag kifejlesztése és elektrokémiai tesztelése, hatékony, új-generációs szilárdtest Li-ion akkumulátor kialakításához. A Li-S (lítium-kén) szekunder elektrokémiai energiatároló rendszerekben használható szén/kén fizikai keverékeket és nanokompozitokat állítunk elő szuperkritikus CO2 közegben illetve egyéb nedveskémiai eljárással, mint heterokoaguláció és in-situ kémiai impregnálás. Az ilyen módon készített szén/kén kompozitokat változatos anyagszerkezeti vizsgálatnak vetjük alá úgy, mint röntgendiffrakció (XRD), röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS), termogravimetria-tömegspektrometria (TG/MS), elektronmikroszkópiák (TEM/SEM), stb. A szén/kén kompozitokból Li-S akkumulátorokhoz alkalmas elektródot készítünk, majd Li-fém akkumulátor pozitív elektródjának kapcsolva vizsgáljuk a kialakított szén/kén kompozitok (fizikai keverékek) elektrokémiai sajátságait, úgy mint fajlagos kapacitás, kapacitás retenció (ciklusstabilitás), teljesítménysűrűség meghatározása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

Részletek