PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet
a TTK Szerves Kémiai Intézetének
Funkcionális Farmakológiai kutatócsoportja
tudományos segédmunkatárs
közalkalmozotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Téma: Új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárásával
  • A leendő PhD hallgató munkájának célja új gyógyszercélpontok azonosítása glia-neuron kommunikációs útvonalak feltárása és karakterizációja révén, elsősorban a farmakorezisztens epilepszia és a kognitív zavarok területén. A potenciális gyógyszercélpontok alkalmazhatóságának vizsgálatában a leendő PhD hallgató feladatai az alábbiak:
    • a neuronális és gliális aktivitás párhuzamos monitorozása vad típusú és fluoreszcens Ca2+ szenzor fehérjét expresszáló patkányokból nyert in vitro agyszelet preparátumokon, valamint in vivo szimultán fluoreszcens képalkotással és elektrofiziológiai karakterizációval;
    • az azonosított gyógyszercélpont fehérjék farmakológiai validálása;
    • a potenciális gyógyszercélpont folyamatok célzott vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése.
  • A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magukban foglalják a kísérletek tervezését, kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

Részletek