A Polimer Fizikai Kutatócsoport 1995 óta közös egységet alkot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műanyag- és Gumiipari Laboratóriumával. A Közös Laboratóriumban a poliolefinek degradációja és stabilizálása mellett, intenzíven foglalkozunk kis molekulájú anyagok polimerekben végbemenő transzportfolyamataival (gázok és gőzök permeációja, adalékok és oldószerek diffúziója és oldhatósága). Vizsgáljuk továbbá a heterogén polimer rendszerekben (polimer keverékek, töltőanyagot tartalmazó polimerek, szálerősítésű rendszerek, nanokompozitok) kialakuló határfelületi jelenségeket és összefüggéseket állítunk fel a polimerek, illetve a többkomponensű polimer rendszerek szerkezete és tulajdonságai között.

Kutatási témák:

 • Poliolefin termékek szerkezetének, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságainak felderítése. Természetes antioxidánsok hatékonyságának és hatásmechanizmusának tanulmányozása poliole­finekben.
 • Gyógyászati célra alkalmas funkcionális biopolimerek kifejlesztése.
 • Gyógyszer és elektronikai alkatrészek csomagolására alkalmas kompozit anyagok fejlesztése, szerkezet-tulajdonság összefüggéseik vizsgálata.
 • Lignin módosítása, biológiailag lebontható és/vagy természetes polimer alapú kompozitok előállítása.
 • Funkcionális polimer nanokompozitok előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek feltárása.
 • Szénszál erősítésű polimer kompozitok vizsgálata.
 • Biológiailag lebontható polimerek/több komponensű polimer rendszerek előállítása természetes alapú nyersanyagokból, a szerkezet és a tulajdonságok felderítése.

Publikációk

Együttműködés:

 • Clariant SA, Franiaország (poliolefinek degradációja és stabilizálása)
 • Sasol Industrial Ltd., Dél-Afrika (polipropilén kristályos szerkezete)
 • Lund University of Technology, Svédország (többkomponensű polimer rendszerek)
 • Twente University, Hollandia (kristályos polimerek szerkezet-tulajdonság összefüggései)
 • Borealis Polyolefine GmbH, Ausztria (szálerősítésű polipropilén kompozitok fejlesztése)
 • University of Liege, Belgium (rétegszilikát nanokompozitok)

Oktatás

A Közös Labóratórium keretében a Csoport tagjai aktívan részt vesznek a BME műanyag szakirányos BSc. vegyészmérnök és a Műanyag-, és Száltechnológia szakos MSc. hallgatók, valamint PhD. hallgatók oktatásában:

 • Elméleti és gyakorlati kurzusok vezetése az alap, mester és posztgraduális képzésben
 • Témavezetés (BSc. szakdolgozat, MSc. diplomamunka, PhD. disszertáció)

Vezető

Móczó János

Munkatársak