Az első ISFR konferencia után 20 évvel, a jubileumi 10. International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials (10th ISFR 2019) konferencia Budapesten kerül megrendezésre 2019. május 26-29. között. A ISFR konferencia a tématerület egyik legrangosabb olyan nemzetközi fóruma, amely az alapkutatástól a technológia fejlesztésen át az ipari megvalósulásig átfogja a polimerek újrahasznosításának legújabb eredményeit és nehézségeit. A szimpózium minden olyan tématerületet felölel, ami a polimer alapú anyagok (mint pl. a műanyag és a biomassza) újrahasznosításával és újra felhasználásával kapcsolatos:

  • Műanyag hulladékok mechanikus újrahasznosítása
  • Ipari, illetve háztartási műanyag hulladékok és biomassza melléktermékek termo-katalitikus újrahasznosítása (pl. pirolízis, gázosítás, égetés…)
  • Ipari, illetve háztartási műanyag hulladékok és biomassza melléktermékek biológiai úton történő feldolgozása (pl. biogáz, bioetanol…)
  • Szerves és szervetlen anyagok, fémek visszanyerése kompozit anyagokból (pl. szálerősítésű kompozitból, napelemekből és kollektorokból…)
  • E-hulladék kezelési technológiák
  • Műanyag hulladék management
  • Hulladék management jogszabályok
  • Fenntarthatóság – Életciklus elemzés
  • Polimer hulladékok elérhetősége és átalakítási lehetőségei – Statisztikák és stratégiák
  • Az újrahasznosítás társadalmi és gazdasági kérdései

További információért látogassanak el a konferencia oldalára.