Bemutatkozás, fő kutatási terület

A Megújuló Energia Kutatócsoport munkájának célja, hogy a megújuló energiahordozók penetrációját segítő hatásos tudományos munkát végezzen. A kutatások kiterjednek a megújuló energiahordozók termikus, foto- és elektrokémiai úton történő átalakulására. Cél egyfelől a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos vegyületek kémiájának minél átfogóbb közvetlen vizsgálata, másfelől a katalitikus átalakításokat befolyásoló alapelvek megértése, valamint új heterogén katalizátorok fejlesztése ezen átalakításokhoz. A csoport különlegessége, hogy a hatékony kutatás érdekében egyedi módszereket, például kombinatorikus és nagyáteresztő kísérleti technikákat alkalmaz.

Kombinatorikus és nagyáteresztő technikák – Idő- és költséghatékony kutatómunka

A kombinatorikus módszerek alkalmazása azt jelenti, hogy a kísérleteket speciális módon tervezzünk és optimalizáljuk. Az összes kísérleti paramétert egyszerre változtatjuk, ami nagy számú kísérlethez vezet, amelyeket egyszerre hajtunk végre nagyáteresztő technikák alkalmazásával. A kísérletek számának csökkentéséhez különböző statisztikus és adatbányász eszközöket alkalmazunk, amelyek segítségével feltárhatók a különböző módosítók közti kereszthatások és az összetétel valamint a katalitikus eredmények közti összefüggések. Laboratóriumunk számos olyan berendezéssel rendelkezik, amelyekben párhuzamosan 16 minta készíthető és vizsgálható, például egy 16 csatornás csőreaktor rendszer vagy egy 16 autoklávos mikrohullámú reaktor.

Tüzelőanyag-cellák – Tiszta energiatermelés

A katalízis és anyagtudomány területén szerzett több évtizedes tapasztalatunk szilárd tudományos alapul szolgál az újszerű tüzelőanyag-cella elektrokatalizátorok előállításához. A gyakorlati megvalósítás legsürgetőbb igényei az ár csökkentése és az élettartam növelése, amelyekre választ adhatnak az újszerű nanoanyagok, például az elektromosan vezető vegyes oxidok vagy szénszerkezetek (grafének, szén nanocsövek és mezopórusos szenek). A kutatás-fejlesztési munkát nagyszámú korszerű berendezés támogatja, amelyekkel a kialakított rendszerek szerkezete és katalitikus viselkedése vizsgálható. Az egyik legnagyobb erősségünk a nagyáteresztő módszerek alkalmazása, valamint egyedi megoldások kialakítása a hatékony és sikeres kutatás érdekében.

Pirolízis – Hulladékkezelés

A biomassza anyagok felhasználásának és a műanyaghulladékok újrahasznosításának egyik ígéretes lehetősége a pirolízis, amelynek révén lehetőség nyílik vegyipari alapanyagok előállítására vagy üzemanyagként felhasználható olaj kinyerésére. Kutatócsoportunk évtizedek óta vizsgálja a biomassza anyagok, szintetikus polimerek és műanyagok termikus tulajdonságait és pirolitikus folyamatait. Kutatásaink elsősorban a makromolekulák termikus és termo-katalitikus bomlására, az előkezelési eljárások (mint például az alacsony hőmérsékletű hőkezelés) során végbemenő kémiai változásokra és a pirolízisolajok termékösszetételének katalitikus átalakításának vizsgálatára irányulnak.

Energiatárolás – Szerves folyadékakkumulátorok

A villamos energia rendszer jelenlegi felépítésében a villamos energiát a tárolás jelenleg ismert módjainak magas költsége miatt csak nagyon korlátozott mennyiségben lehetséges tárolni. Mivel a tárolhatatlanság miatt a termelés és fogyasztás egyensúlyba hozását az ún. kiszabályozást a termelőegységek végzik, ezért a rendszer üzemi hatásfoka alacsonyabb az ideális zsinórüzemnél. A megújuló energiaforrások penetrációja azok szakaszos működése miatt tárolás nélkül csak korlátozott lehet. Minden szempontból indokolt tehát, hogy a villamos energia tárolásának költsége idővel elfogadható szintre csökkenjen.

A redoxi vagy folyadékakkumulátorok legnagyobb előnye, hogy a névleges töltési / kisütési teljesítménye illetve a tárolási kapacitása egymástól függetlenül változtatható, így az adott feladatra legalkalmasabb összeállítás valósítható meg az alkalmazásával. Kutatásaink ezen a területen olyan szerves vegyületek szintézisére irányulnak, melyek folyadékakkumulátor alkalmazásban potenciális elektrolitok lehetnek.

Vezető

Tompos András

Munkatársak

Eszközök

Nagyberendezések

 • Röntgen fotoelektron spektroszkópia – összegfrekvencia keltési spektroszkópia (XPS – SFG)
 • Röntgen pordiffrakció (XRD)
 • Pirolízis gázkromatográfia – tömegspektrometria (Py-GC/MS)
 • Termogravimetria – tömegspektrometria (TG/MS)
 • Nagyteljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC)
 • Tüzelőanyag-cellás tesztberendezés (Biologic)
 • Potenciosztát / galvanosztát (Biologic)

Nagyáteresztő berendezések

 • Számítógép vezérelt 16 autoklávos rendszer egyedi nyomásszabályzókkal (SPR16 – AMTEC)
 • 16 autoklávos mikrohullámú reactor (Anton Paar Synthos 3000)
 • 24 helyes fűthető rázógép (Buchi Syncore reactor)
 • 16 csatornás átáramló reaktor (saját tervezésű)

Oktatási tevékenység

 • ELTE – Katalízis Laboratóriumi Gyakorlat
 • ELTE – Zöldkémia Laboratóriumi Gyakorlat
 • Bsc, Msc és PhD hallgatók témavezetése
 • AKI Kíváncsi Kémikus Nyári tábor középiskolásoknak

Projektek

 • VEKOP-2.3.2-16 (2017-2021): Stratégiai K+F műhelyek kiválósága Anyagtudományi kiválósági műhely: környezetbarát eljárások fejlesztése megújuló energia- és nyersanyagforrások hatékony felhasználására és energiatartalmuk szabályozott felszabadítására
 • KTIA_AIK_12-1-2012-0014 (2013-2015): „A megújuló energiaforrások újszerű felhasználására és korszerű energiatárolási eszközök fejlesztésére alkalmas innovatív eljárások tudományos megalapozása”
 • H2020-MSCA-ITN-2017, 765289, FlowCamp project: Európai Oktatási Hálózat nagy teljesítményű, alacsony költségű következő generációs folyadékakkumulátorok anyagainak a fejlesztésére
 • TNN_16 Hulladékok átalakítása tüzelőanyaggá termikus módszerekkel
 • Clariant Produkte (Deutschland) GmbH research contract (2016-2017): Katalizátorok nagy-áteresztő előállítása és vizsgálata
 • AlvaCat research contract (2015-2016): Katalizátorok nagy-áteresztő vizsgálata
 • H2020 – 735977 (HyLAW Project) (2017-2018): A Tüzelőanyag Cellák és a Hidrogén technológiák fejlődése érdekében a jogi szabályok és adminisztratív folyamatok azonosítása, a jogi akadályok vizsgálata és megszüntetésüknek támogatása
 • TÉT_17_IN (2018-2021) Megújuló forrásokból származó hidrogén felhasználását szolgáló PEM tüzelőanyag-cella kötegek továbbfejlesztése
 • NKM-68/2016 (2016-2018) Glicerin katalitikus átalakítása hasznos kémiai alapanyagokká és alternatív hajtóanyaggá
 • TÉT_13_DST-1-2014-0003 (2015-2018): Értéknövelt energiahordozó előállítása biomassza és műanyag hulladék termikus és termokatalitikus kémiai átalakításával
 • TÉT_12_DE-1-2013-0003 (2014-2016): Inorganikus sók és alkoholok reverzibilis reakciói hőtárolásra
 • TÉT-12-RO-1-2012-0002 (2013-2015): Új típusú katalizátorok cellulóz hasznosítására platformmolekulák kinyerése céljából: gamma valerolakton és MTHF
 • RAS-HAS/2011-2013, № 23: Immobilizált heteropolisavak és fém nanorészecskék tervezése és alkalmazása szerves szintézisekben
 • OTKA K100793 (2012-2016): Sokkomponensű modellkatalizátorok megújuló forrásból történő energiatermelésre: fém és fém-oxid nanoszerkezetek szinergikus hatása alkoholok átalakulásaiban
 • OTKA K81959 (2010-2014): Fizikai és kémiai előkezelések hatása lignocellulózok összetételére és termikus tulajdonságaira
 • OTKA K83770 (2011-2015): Természetes és mesterséges polimerek együttes pirolízise
 • OTKA K77720 (2009-2014): Katalitikus hidrogéntermelés megújuló energiaforrásokból
 • Kwaklab Research Institute Nonprofit Ltd. (2014-2015): Szennyezett levegő katalitikus tisztítása katalizátorainak részletes vizsgálata

Partnerek

 • Aarhus University, Department of Engineering (Aarhus, Dánia)
 • AlvaCat (Sunnyvale, California, USA)
 • Anabond Sainergy Fuel Cell India (p) Ltd (Chennai, India)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest, Magyarország)
 • Clariant Produkte (Deutschland) GmbH. (Frankfurt am Main, Németország)
 • CSIR Indian Institute of Petroleum, Bio-Fuels Division (Dehradun, India)
 • Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology (Trondheim, Norvégia)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, Magyarország)
 • Fraunhofer Institute of Chemical Technology (Pfinztal, Németország)
 • Global R&D, British American Tobacco (Southampton, Egyesült Királyság)
 • Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia „Nicola Giordano” (CNR-ITAE) (Messina, Olaszország)
 • Instituto de Catalisis y Petroleoquımica, CSIC (Madrid, Spanyolország)
 • Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Santa Fe, Argentina)
 • Institute of Catalysis SB RAS (Novosibirsk, Oroszország)
 • KwakLab Kutatóintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest, Magyarország)
 • Leuphana Universität (Lüneburg, Németország)
 • Metalcom ZRt. (Szentes, Magyarország)
 • MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport (Szeged, Magyarország)
 • National Centre for Catalysis Research & Department of Chemistry, Indian Institute of Technology – Madras (Chennai, India)
 • National Research and Development Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, (Bukarest, Románia)
 • Research & Development for Sustainable Development Division, TISTR (Pathum Thani, Thaiföld)
 • SINTEF Energy Research (Trondheim, Norvégia)
 • Szegedi Tudományegyetem, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szeged, Magyarország)
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Marmara Research Center, Energy Institute (Gebze-Kocaeli, Törökország)
 • University of Bucharest (Bukarest, Románia)

Publikációk

2018

 • Wang, E. Barta-Rajnai, Ø. Skreiberg, R. Khalil, Z. Czégény, E. Jakab, Z. Barta, M. Grønli: Effect of torrefaction on physiochemical characteristics and grindabilityof stem wood, stump and bark. APPLIED ENERGY: in press. (2018) (DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.07.024) IF (2017): 7.182
 • Borbath I, Guban D, Bakos I, Paszti Z, Gajdos G, Sajo IE, Vass Á, Tompos A: Exclusive formation of alloy phases via anchoring technique – From bimetallic catalysts to electrocatalysis. CATALYSIS TODAY 306: pp. 58-70. (2018) IF (2017): 4.636
 • Tálas E, Pászti Z, Korecz L, Domján A, Németh P, Szíjjártó G. P, Mihály J, Tompos A: PtOx-SnOx-TiO2 catalyst system for methanol photocatalytic reforming: influence of cocatalysts on the hydrogen production. CATALYSIS TODAY 306: pp. 71-80. (2018) IF (2017): 4.636
 • Pászti Z, Hakkel O, Szíjjártó G. P, Tompos A: Adsorption and transformations of ethanol over ceria based model catalysts. CATALYSIS TODAY 306: pp. 145-153. (2018) IF (2017): 4.636
 • Majrik K, Turcsányi Á, Pászti Z, Szabó T, Domján A, Mihály J, Tompos A, Dékány I, Tálas E: Graphite oxide-TiO2 nanocomposite type photocatalyst for methanol photocatalytic reforming reaction. TOPICS IN CATALYSIS: in press. (2018) (DOI: 10.1007/s11244-018-0989-z) IF (2017): 2.486
 • Vass Á, Borbáth I, Bakos, Pászti Z, Sajó IE, Tompos A: Novel Pt electrocatalysts: multifunctional composite supports for enhanced corrosion resistance and improved CO tolerance. TOPICS IN CATALYSIS: in press. (2018) (DOI: 10.1007/s11244-018-0988-0) IF (2017): 2.486
 • Fazekas P, Czégény Zs, Mink J, Szabó PT, Keszler AM, Bódis E, Klébert Sz, Szépvölgyi J, Károly Z: Thermal Plasma Decomposition of Tetrachloroethylene. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING: in press. (2018) (DOI: 1007/s11090-018-9895-1) IF: 2.355
 • Jakab E, Bora Á, Sebestyén Z, Borsa J: Thermal decomposition of chemically treated cellulosic fibers. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 132: pp.433-443. (2018) IF (2017): 1.953
 • Pekker S, Földes D, Kováts É, Bortel G, Jakab E: Új szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek. FIZIKAI SZEMLE 68 (1): pp. 11-15. (2018)
 • Szűcs T, Jakab E, Szentannai P: Macroscopic and microscopic changes during the combustion process of non-tyre rubber waste particles. In: Gróf Gy. (szerk.) Heat Engines and Environmental Protection Proceedings of the 13th Conference. 202 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.27. Budapest: BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, 2018. pp. 177-185. (ISBN: 978-963-313-280-7)

2017

 • Pálmai M, Zahran E. M, Angaramo S, Bálint Sz, Pászti Z, Knecht M, Bachas L. G: Pd-decorated m-BiVO4/BiOBr ternary composite with dual heterojunction for enhanced photocatalytic activity. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 5: pp. 529-534. (2017) IF (2016): 8.26
 • Sebestyén Z, Barta-Rajnai E, Bozi J, Blazsó M, Jakab E, Miskolczi N, Sója J, Czégény Zs: Thermo-catalytic pyrolysis of biomass and plastic mixtures using HZSM-5. APPLIED ENERGY 207: pp. 114-122. (2017) IF: 7.182
 • Barta-Rajnai E, Wang L, Sebestyén Z, Barta Z, Khalil R, Skreiberg Ø, Grønli M, Jakab E, Czégény Zs: Comparative study on the thermal behavior of untreated and varioustorrefied bark, stem wood, and stump of Norway spruce. APPLIED ENERGY 204: pp. 1043-1054. (2017) IF: 7.182
 • Barthos R, Hegyessy A, Novodárszki Gy, Pászti Z, Valyon J: Structure and activity of Pd/V2O5/TiO2 catalysts in Wacker oxidation of ethylene. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 531: pp. 96-105. (2017) IF (2016): 4.01
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Vass Á, Pászti Z, Szabó EGy, Sajó IE, Borbáth I: Preparation of CO-tolerant anode electrocatalysts for polymer electrolyte membrane fuel cells. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 42: pp. 13741-13753. (2017) IF (2016): 3.582
 • Barta-Rajnai E, Várhegyi G, Wang L, Skreiberg Ø, Grønli M, Czégény Zs: Thermal Decomposition Kinetics of Wood and Bark and Their Torrefied Products. ENERGY AND FUELS 31: pp. 4024-4034 (2017) IF: 3.091
 • Vass Á, Pászti Z, Bálint Sz, Németh P, Tompos A, Tálas E: Structural transformation of Ga2O3-based catalysts during photoinduced reforming of methanol. Materials Research Bulletin 95: pp. 71-78. (2017) IF (2016): 2.446
 • Beck TM, Bertóti I, Mohai M, Németh P, Jakab E, Szabó L, Szépvölgyi J: Gold nano-particle formation from crystalline AuCN: Comparison of thermal, plasma- and ion-activated decomposition. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 246: pp. 65-74. (2017) IF: 2.299
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Gajdos G, Sajó IE, Borbáth I: CO oxidation and oxygen reduction activity of bimetallic Sn-Pt electrocatalysts on carbon: effect of the microstructure and the exclusive formation of the Pt3Sn alloy. REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS 121: 43-67. (2017) IF (2016): 1.264
 • Vass Á, Borbáth I, Pászti Z, Bakos I, Sajó IE, Németh P, Tompos A: Effect of Mo incorporation on electrocatalytic performance of Ti-Mo mixed oxide-carbon composite supported Pt electrocatalysts. REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS 121: pp. 141-160. (2017) IF(2016): 1.264
 • Barta-Rajnai E, Wang L, Sebestyén Z, Bartad Zs, Khalil R, Skreiberg Ø, Grønli M, Jakab E, Czégény Zs: Effect of Temperature and Duration of Torrefaction on the Thermal Behavior of Stem Wood, Bark, and Stump of Spruce. ENERGY PROCEDIA 105: pp. 551-556. (2017) (ISSN: 1876-6102)
 • Sebestyén Z, Miskolczi N, Barta-Rajnai E, Jakab E, Czégény Zs: Thermocatalytic studies on municipal solid waste. ENERGY PROCEDIA 105: pp. 706-711. (2017) (ISSN: 1876-6102)
 • Wang L, Barta-Rajnai E, Skreiberg Ø, Khalil R, Czégény Zs, Jakab E, Barta Z, Grønli M: Impact of torrefaction on woody biomass properties. ENERGY PROCEDIA 105: pp. 1149-1154. (2017) (ISSN: 1876-6102)
 • Wang L, Barta-Rajnai E, Hu K, Higashi C, Skreiberg Ø, Grønli M, Czégény Zs, Jakab E, Myrvågnese V, Várhegyi G, Antal MJ, Jr: Biomass Charcoal Properties Changes during Storage. ENERGY PROCEDIA 105: pp. 830-835. (2017) (ISSN: 1876-6102)
 • Vass Á, Borbáth I, Bakos I, Pászti Z, Tompos A: Ti-Mo vegyes-oxid-szén kompozit hordozós Pt elektrokatalizátor CO-toleráns viselkedésének vizsgálata. In: Ádám AA, Tímár Z, Ziegenheim Sz (szerk.) XL. Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2017. október 16-18. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2017. pp. 231-235. (ISBN: 978-963-9970-83-0)

2016

 • Fazekas P, Czégény Zs, Mink J, Bódis E, Klébert S, Németh C, Keszler AM, Károly Z, Szépvölgyi J: Decomposition of poly(vinyl chloride) in inductively coupled radiofrequency thermal plasma. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 302: pp. 163-171. (2016) IF: 6.216
 • Naszályi Nagy L, Polyák A, Mihály J, Szécsényi Á, Szigyártó ICs, Czégény Zs, Jakab E, Németh P, Magda B, Szabó PT, Veres Zs, Jemnitz K, Bertóti I, Jóba RP, Trencsényi Gy, Balogh L, Bóta A: Silica@zirconia@poly(malic acid) nanoparticles: promising nanocarriers for theranostic applications. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 4: pp. 4420-4429. (2016) IF: 4.543
 • Wedege K, Dražević E, Konya D, Bentien A: Organic Redox Species in Aqueous Flow Batteries: Redox Potentials, Chemical Stability and Solubility. SCIENTIFIC REPORTS 6: Paper 39101. (2016) IF: 4.259
 • Czégény Zs, Bozi J, Sebestyén Z, Blazsó M, Jakab E, Barta-Rajnai E, Forster M, Nicol J, McAdam KG, Liu C: Thermal behaviour of selected flavour ingredients and additives under simulated cigarette combustion and tobacco heating conditions. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 121: pp. 190-204. (2016) IF: 3.471
 • Barta-Rajnai E, Jakab E, Sebestyén Z, May Z, Barta Zs, Wang L, Skreiberg Ø, Grønli M, Bozi J, Czégény Zs: Comprehensive compositional study of torrefied wood and herbaceous materials by chemical analysis and thermoanalytical methods. ENERGY & FUELS 30 (10): pp. 8019-8030. (2016) IF: 3.091
 • Sebestyén Z, Barta-Rajnai E, Czégény Zs, Bhaskar T, Krishna B, May Z, Bozi J, Barta Z, Singh R, Jakab E: Thermoanalytical Characterization and Catalytic Conversion of Deoiled Micro Algae and Jatropha Seed Cake. ENERGY & FUELS 30 (10): pp. 7982-7993. (2016) IF: 3.091
 • Vass Á, Paszti Z, Bálint Sz, Németh P, Szijjárto GP, Tompos A, Tálas E: Structrural evolution in Pt/Ga-Zn-oxynitride catalysts for photocatalytic reforming of methanol. Materials Research Bulletin 83: pp. 65-76. (2016) IF: 2.446
 • Gubán D, Pászti Z, Borbáth I, Bakos I, Drotár E, Sajó IE, Tompos A: Design and preparation of CO tolerant anode electrocatalysts for PEM fuel cells. PERIODICA POLYTECHNICA- CHEMICAL ENGINERING 60: pp. 23-29. (2016) IF: 0.557
 • Gubán D, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Gajdos G, Vass Á, Borbáth I: Irányított feületi reakciók alkalmazása PEM Tüzelőanyag-elem katalizátorok előállítására. In: Bohner B, Ádám A, Tímár Z, Ziegenheim Sz (szerk.) XXXIX. Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016. október 17-19. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2016. pp. 90-94. (ISBN: 978-963-9970-73-1)
 • Vass Á, Tompos A, Bakos I, Pászti Z, Szabó E, Sajó I, Borbáth I: CO-toleráns elektrokatalizátorok előállítása és vizsgálata. In: Bohner B, Ádám A, Tímár Z, Ziegenheim Sz (szerk.) XXXIX. Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016. október 17-19. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2016. pp. 146-150.
  (ISBN: 978-963-9970-73-1)
 • Majrik K, Mihály J, Pászti Z, Tompos A, Tálas E: Pt-SnOx/TiO2 fotokatalizátorok előállítása és jellemzése. In: Bohner B, Ádám A, Timár Z, Ziegenheim Sz (szerk.) XXXIX Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016. október 17-19. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2016. pp. 85-89.

(ISBN: 978-963-9970-73-1)

 • Vass Á, Korhammer K, Mihály J, Trif L, Tompos A, Tálas E: Kalcium klorid-, magnézium klorid – alkohol rendszerek alkalmazása hőtárolásra szolgáló reverzibilis szolvát képzési reakciókban. In: Bohner B, Ádám A, Timár Z, Ziegenheim Sz (szerk.) XXXIX Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2016.október 17-19. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2016. pp. 141-145.

(ISBN: 978-963-9970-73-1)

 • Bozi J, Bakos G, Czégény Z, May Z, Jakab E, Bálint S, Blazsó M: Autó motorteréből származó gumicsövek termikus tulajdonságai és összetétele. MŰANYAG- ÉS GUMIIPARI ÉVKÖNYV: pp. 78-85. (2016) (ISSN: 1589-6268)

2015

 • Jakab E: Analytical Techniques as a Tool to Understand the Reaction Mechanism. Chapter 3 in „Recent Advances in Thermo-chemical Conversion of Biomass (Eds. A. Pandey, T. Bhaskar, M. Stocker & R. Kumar Sukumaran) Elsevier, 2015, pp. 73-106.
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Sajó IE, Drotár E, Hegedűs M, Tompos A: Preparation and characterization of novel Ti7W0.3O2-C composite materials for Pt-based anode electrocatalysts with enhanced CO tolerance. APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL 174: pp. 455-470. (2015) IF: 8.328
 • Naszályi Nagy L, Mihály J, Polyák A, Debreczeni B, Császár B, Szigyártó I Cs, Wacha A, Czégény Zs, Jakab E, Klébert Sz, Drotár E, Dabasi G, Bóta A, Balogh L, Kiss E: Inherently fluorescent and porous zirconia colloids: preparation, characterization and drug adsorption studies. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B 3 (38): pp. 7529-7537. (2015) IF: 4.872
 • Sebestyén Z, Czégény Zs, Badea E, Carsote C, Şendrea C, Barta-Rajnai E, Bozi J, Miu L, Jakab E: Thermal characterization of new, artificially aged and historical leather and parchment. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 115: pp. 419-427. (2015) IF: 3.652
 • Czégény Zs, Jakab E, Bozi J, Blazsó M: Pyrolysis of wood-PVC mixtures. Formation of chloromethane from lignocellulosic materials in the presence of PVC. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 113: pp. 123-132. (2015) IF: 3.652
 • Szentannai P, Bozi J, Jakab E, Ősz J, Szűcs T: Towards the thermal utilisation of non-tyre rubbers – Macroscopic and chemical changes while approaching the process temperature. FUEL 156: pp. 148-157. (2015) IF: 3.52
 • Firkala T, Tálas E, Kristyán S,·Szöllősi Gy, Drotár E, Mink J, Mihály J: Surface enhanced Raman spectroscopic (SERS) behavior of substituted propenoic acids used in heterogeneous catalytic asymmetric hydrogenation. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 46: 1102-1109. (2015) IF: 2.395
 • Gergely A, Pászti Z, Mihály J, Drotár E, Török T: Galvanic function of zinc-rich coatings facilitated by percolating structure of the carbon nanotubes. Part I: Characterization of the nano-size particles. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 78: pp. 437-445. (2015) IF: 2.632
 • Nemeth K, Jakab E, Borondics F, Tóháti HM, Pekker Á, Bokor M, Verebélyi T, Tompa K, Pekker S, Kamarás K: Breakdown of diameter selectivity in a reductive hydrogenation reaction of single-walled carbon nanotubes. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 618 (2): pp. 214-218. (2015) IF: 1.860
 • Tálas E, Szíjjártó GP, Tompos A: Hydroamination reactions of dialkyl esters of 2-buthenedioic acids with polyetheramines under catalytic and non-catalytic conditions. REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS 115: pp. 431-447. (2015) IF: 1.265
 • Bortel G, Kováts E, Jakab E, Pekker S: Solvent-free Sc3N@C80-Ih and its precursor cocrystal with toluene. FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES 23 (6): pp. 557-565. (2015) IF: 0.812
 • Borbáth I, Pászti Z, Gubán D, Vass Á, Tompos A: CO toleráns anódoldali elektrokatalizátorok fejlesztése PEM tüzelőanyag-cellákhoz. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT – KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK 121 (2-3): pp. 80-88. (2015)
 • Vass Á, Pászti Z, Tálas E, Bálint Sz, Németh P, Tompos A: Ga2O3 katalizátorok szerkezeti átalakulása fotokatalitikus metanol reformálás alatt. In: Bohner B, Mesterházy E (szerk.) XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK: Program és előadás-összefoglalók. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015.10.26-2015.10.28. Szeged:Magyar Kémikusok Egyesülete, pp. 134-138. (ISBN:978-963-9970-64-9)
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Bálint Sz, Németh P, Gajdos G, Tompos A: Irányított felületi reakciók alkalmazása CO-toleráns anódoldali elektrokatalizátorainak fejlesztéséhez. In: Bohner B., Mesterházy E. (szerk.) XXXVIII. Kémiai Előadói Napok. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2015. október 26-28. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2015. 129-133. (ISBN:978-963-9970-64-9)

2014

 • Lónyi F, Solt HE, Pászti Z, Valyon J: Mechanism of NO-SCR by methane over Co,H-ZSM-5 and Co,H-mordenite catalysts. APPLIED CATALYSIS B: ENVIRONMENTAL 150-151: pp. 218-229. (2014) IF: 7.435
 • Mestl G, Margitfalvi JL, Végvári L, Szijjártó GP, Tompos A: Combinatorial design and preparation of transition metal doped MoVTe catalysts for oxidation of propane to acrylic acid. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 474: pp. 3-9. (2014) IF: 3.942
 • Margitfalvi JL, Tálas E: Enantioselective hydrogenation of activated ketones in the presence of Pt-Cinchona catalysts. Is the proton transfer concept valid? CATALYSIS COMMUNICATION 46: pp. 142-145. (2014) IF: 3.699
 • Kertész K, Piszter G, Jakab E, Bálint Zs, Vértesy Z, Biró LP: Temperature and saturation dependence in the vapor sensing of butterfly wing scales. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 39 (1): pp. 221-226. (2014) IF: 3.088
 • Gergely A, Pászti Z, Mihály J, Drotár E, Török T: Galvanic function of zinc-rich coatings facilitated by percolating structure of the carbon nanotubes: Part II: Protection properties and mechanism of the hybrid coatings. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 77: pp. 412-424. (2014) IF: 2.358
 • Firkala T, Fórizs B, Drotár E, Tompos A, Tóth AL, Varga-Josepovits K, László K, Leskelä M, Szilágyi IM: Influence of the support crystal structure of WO3/Au catalysts in CO oxidation. CATALYSIS LETTERS 144 (5): pp. 831-836. (2014) IF: 2.307
 • Graczer E, Bacso A, Konya D, Kazi A, Soos T, Molnar L, Szimler T, Beinrohr L, Szilagyi A, Zavodszky P, Vas M: Drugs Against Mycobacterium Tuberculosis 3-Isopropylmalate Dehydrogenase Can be Developed using Homologous Enzymes as Surrogate Targets. PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS 21:(12) pp. 1295-1307. (2014) IF: 1.068
 • Vass Á, Tálas E, Pászti Z, Szijjártó G, Veres M, Tompos A: Új típusú Pt-GaN/ZnO fotokatalizátorok előállítása és vizsgálata. In: Bohner B, Endrődi B (szerk.) XXXVII. Kémiai Előadói Napok. 238 p.Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.11.03-2014.11.05. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, pp. 87-91.
  (ISBN:978-963-9970-53-3)
 • Gubán D, Borbáth I, Pászti Z, Sajó I, Drotár E, Tompos A: Anódoldali elektrokatalizátor fejlesztése hidrogén-üzemű PEM tüzelőanyag-cellákhoz. In: Bohner B., Endrődi B. (szerk.) XXXVII. Kémiai Előadói Napok. 238 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2014.11.03-2014.11.05. Budapest; Szeged: Magyar Kémikusok Egyesülete, 2014. 80-84.
  (ISBN:978-963-9970-53-3)
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Mihály J, Drotár E, Török T: Hybrid Zinc-rich paint coatings: The impact of incorporation of nano-size inhibitor and electrical conducting particles. In: A. Tiwari, J. W. Rawlins, L. H. Hihara (eds.): Intelligent coatings for corrosion control, pp. 195-249, Elsevier, 2014 (ISBN: 978-012411534-7)
 • Piszter G, Kertész K, Vértesy Z, Biró LP, Bálint Z, Jakab E: Lepkeszárnyak fotonikus nanoarchitektúráinak gáz- és gôzérzékelési tulajdonságai. FIZIKAI SZEMLE 64 (4): pp. 120-125. (2014)
 • Kertész K, Piszter G, Baji Zs, Jakab E, Bálint Zs, Vértesy Z, Biró LP: Vapor sensing on bare and modified blue butterfly wing scales. CHEMICAL SENSORS 4 (17): Paper 17. 5 pages (2014)

2013

 • Szijjártó GP, Pászti Z, Sajó I, Erdőhelyi A, Radnóczi G, Tompos A: Nature of the active sites in Ni/MgAl2O4-based catalysts designed for steam reforming of ethanol. JOURNAL OF CATALYSIS 305: pp. 290-306. (2013) IF: 6.073
 • Blazsó M, Bozi J: Ammonium Y zeolite applied as a thermochemolysis reagent for identification of polyethers and polyesters. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 1271: pp. 217-220. (2013) IF: 4.258
 • Majrik K, Tálas E, Pászti Z, Sajó I, Mihály J, Korecz L, Drotár E, Tompos A: Enhanced activity of sol-gel prepared SnOx-TiO2 in photocatalytic methanol reforming. APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 466: pp. 169-178. (2013) IF: 3.674
 • Firkala T, Tálas E, Mihály J, Imre T, Kristyán S: Specific behavior of the p-aminothiophenol – Silver sol system in their Ultra-Violet-Visible (UV-Visible) and Surface Enhanced Raman (SERS) spectra. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 410: pp. 59-66. (2013) IF: 3.552
 • Keresztes S, Tatár E, Czégény Zs, Záray G, Mihucz VG: Study on the leaching of phthalates from polyethylene terephthalate bottles into mineral water. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 458-460: pp. 451-458. (2013) IF: 3.163
 • Bozi J, Mihályi MR, Blazsó M: Study on temperature dependence of catalytic thermal decomposition of polyamides and polyurethanes mixed with acidic zeolites, JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 101: pp. 103-110. (2013) IF: 3.070
 • Sebestyén Z, Jakab E, May Z, Sipos B, Réczey K: Thermal behavior of native, washed and steam exploded lignocellulosic biomass samples. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 101: pp. 61-71. (2013) IF: 3.070
 • Czégény Z, Jakab E, Blazsó M: Pyrolysis of wood, cellulose, lignin–brominated epoxy oligomer flame retardant mixtures. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 103: pp. 52-59. (2013) IF: 3.070
 • Dobele G, Jakab E, Volperts A, Sebestyén Z, Zhurins A, Telysheva G: Formation of nanoporous carbon materials in conditions of thermocatalytic synthesis. JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS 103: pp. 173-180. (2013) IF: 3.070
 • Legarra M, Blitz A, Czégény Zs, Antal MJ Jr: Aqueous potassium bicarbonate/carbonate ionic equilibria at elevated pressures and temperatures. INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 52: pp. 13241-13251. (2013) IF: 2.235
 • Borbáth I, Gubán D, Pászti Z, Sajó IE, Drotár E, de la Fuente JLG Herranz T Rojas S Tompos A: Controlled synthesis of Pt3Sn/C electrocatalysts with exclusive Sn-Pt interaction designed for use in direct methanol fuel cells. TOPICS IN CATALYSIS 56: pp. 1033-1046. (2013) IF: 2.220
 • Fazekas P, Bódis E, Keszler AM, Czégény Zs, Klébert Sz, Károly Z, Szépvölgyi J: Decomposition of Chlorobenzene by Thermal Plasma Processing. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 33 (4): pp. 765-778. (2013) IF: 1.599
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Török T, Pfeifer É, Kálmán E: Novel zinc-rich epoxy paint coatings with hydrated alumina and carbon nanotubes supported polypyrrole for corrosion protection of low carbon steel. Part I: Inhibitor particles and their dispersions. MATERIALS AND CORROSION 64: pp. 1082-1090. (2013) IF: 1.508
 • Gergely A, Pászti Z, Bertóti I, Török T, Mihály J, Kálmán E: Novel zinc-rich epoxy paint coatings with hydrated alumina and carbon nanotubes supported polypyrrole for corrosion protection of low carbon steel. Part II: Corrosion prevention behaviour of the hybrid paint coatings. MATERIALS AND CORROSION 64: pp. 1091-1103. (2013) IF: 1.508
 • Gergely A, Pászti Z, Hakkel O, Bertóti I, Mihály J, Török T: Polipirrollal módosított szén nanocső/aluminium-oxid-monohidrát alapú cinkdús hibrid festékalapozók vizsgálata. KORRÓZIÓS FIGYELŐ 53 (1): pp. 3-25. (2013) IF: 0.143
 • Gergely A, Török T, Pászti Z, Bertóti I, Mihály J, Kálmán E: Zinc-rich paint coatings containing either ionic surfactant-modified or functionalized multi-walled carbon nanotube-supported polypyrrole utilized to protect cold-rolled steel against corrosion. In: Ajay Kumar Mishra (ed.): Application of Carbon Nanotubes, ch. 10, pp. 211-258, Nova Publishers, 2013