A Funkcionális Határfelületek Kutatócsoport fő tevékenységi területe a határfelületeken lejátszódó, elsősorban elektrokémiai folyamatok vizsgálata, illetve az erre irányuló méréstechnikai és felületmódosítási módszerek kialakítása. Az elektrokémiai energia átalakítók és tárolók, a technológiai célnak megfelelően irányított fémoldódási folyamatok, valamint a nagy érzékenységű analitikai mérések területén elért kutatási eredmények az anyagtudomány számos területét érintik, és jellemzően energetikai, környezetvédelmi és egészségügyi fejlesztésekben hasznosíthatóak.

Kutatási témák, alkalmazások:

  • Elektrokémiai alapfolyamatok és technológiák

– elektrokémiai kettősréteg jellemzése
– elektrokémiai energiatárolás
– molekuláris elektronikai kutatások
– elektrokatalízis
– fémoldódás technológiai vonzatai

  • Elektroanalitikai fejlesztések

– elektroaktív molekuláris vékonyrétegek alkalmazása biológiai kölcsönhatások detektálására
– inklúziós komplexek és fém nanoszerkezetek felhasználása analitikai célokra

Vezető

Keresztes Zsófia

Munkatársak