Tudományos érdeklődés

A Biológiai Nanokémia Kutatócsoport 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy összekösse a hagyományos kolloidkémiát a biológia és az orvostudomány területén jelentkező új kihívásokkal. A Kutatócsoport elsődleges feladata nanoméretű rendszerek orvosi alkalmazásra való szintézise, valamint ezek jellemzése az atomi skálától a mikrométeres tartományig, optimalizációja biológiai ill. orvosi alkalmazásokhoz, valamint sejtekben ill. kis állatokban való elsődleges toxicitásvizsgálata.

A Biological Soft Matter Platform honlapja

A Kisszögű Röntgenszórási Laboratórium honlapja

Fókuszterületek

  • Szerves és szervetlen nanorendszerek létrehozása és felületük módosítása
  • Modellmembrán-rendszerek (különösen uni- és multilamellás vezikulák) szerkezetének és dinamikai tulajdonságainak, valamint gyógyszer- és egyéb, biológiai jelentőséggel bíró molekulákkal való kölcsönhatásainak vizsgálata
  • Nanoszerkezetek fejlesztése gyógyszer- és szenzormolekulák irányított célbajuttatására
  • A létrehozott nanorendszerek biológiai aktivitásának ill. toxicitásának vizsgálata

Kutatási témák

  • Felületmódosított szerves és szervetlen nanorendszerek szintézise gyógyszer- és szenzormolekulák irányított célbajuttatására (vezető kutató: Nagyné Naszályi Lívia Ph.D., Pálmai Marcell Ph.D. hallgató, Söptei Balázs Ph.D. hallgató)
  • Komplex nanorendszerek szerkezeti és morfológiai vizsgálata, valamint elválasztása, különös tekintettel modellmembrán-rendszerekre, pl. uni- és multilamellás vezikulákra, valamint ezek gyógyszer- ill. szenzormolekulákkal való kölcsönhatásaira (vezető kutató: Varga Zoltán Ph.D., Bóta Attila D.Sc., Kiss Teréz, Kremmer Tibor D.Sc., Wacha András Ph.D. hallgató, Gyurkó István Ph.D. hallgató)
  • Komplex nanorendszerekben jelentkező molekuláris kölcsönhatások spektroszkópiája (vezető kutató: Mihály Judith Ph.D., Kristyán Sándor Ph.D., Németh Csaba, Szigyártó Imola Ph.D.)
  • A csoport által preparált nanorendszerek lokalizációja és disztribúciója biológiai környezetben (sejtek, kis állatok szövetei) (vezető kutató: Bóta Attila D.Sc., Deák Róbert Ph.D. hallgató, Kiss Teréz, Lőrincz András Ph.D. hallgató)

Vezető

Varga Zoltán

Munkatársak